Om köpenhamnarna själva fick bestämma skulle Socialistisk Folkepartie, SF, få regeringsmakten i Danmark tillsammans med socialdemokraterna och Enhedslistan, som består av grupper längre till vänster.

SF får 30 procent av köpenhamnarnas röster. Varken fler lyxiga restauranger eller märkesbutiker har ändrat på ett gammalt förhållande. När det kommer till val så röstar köpenhamnarna mer åt vänster än danskar som bor på andra orter och på landsbygden.

Det är LO:s nyhetsbrev A4 som låtit ett oberoende opinonsinstitut kartlägga hur strömningarna ser ut i Danmark inför valet i morgon den 13 november.

Danmark är trots allt större än Köpenhamn som skiljer ut sig från de övriga 12 befolkningsgrupperna som A4 låtit undersöka. På Jylland har det borgerliga regeringspartiet venstre en stadig väljargrupp också bland män samt bland bättre avlönade arbetare. Inte mindre än 8 av de 12 grupperna röstar på Venstre och nuvarande statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Socialdemokraterna med ordförande Helle Thorning-Schmidt är störst bland kvinnor, de lägst avlönade samt bland offentligt anställda. Fortfarande är s största bland arbetarna med 32 procent av deras röster.

Mycket tyder emellertid på att allt färre arbetare röstar socialdemokratiskt i Danmark. Den utvecklingen har pågått under många år och ser ut att fortsätta även i valet i morgon.

Främlingsfientliga Dansk Folkeparti och Venstre har framgångsrikt jagat röster bland socialdemokratiska väljare som var missnöjda med den tidigare förda asyl- och invandringspolitiken, enligt valforskaren Rune Stubager, Århus universitet, i A4.