Bara var tredje svensk anser sig behöva facket, enligt en undersökning som TCO låtit Novus opinion genomföra. Men det ska det bli ändring på. I dag, fredag, startar tjänstemannaförbundens nya satsning för att förändra bilden av facket.

– Facket har setts som gubbigt, omodernt, stelbent och toppstyrt, och den bilden ska vi nu förändra, säger Cecilia Fahlberg, vice ordförande i tjänstemannafacket HTF.

Reklam till unga
Ett första steg är en gemensam hemsida för TCO-förbunden med namnet Förändrafacket.nu. Den vänder sig till främst till unga och för att de ska hitta dit sänds reklamfilmer på tv och bio med start i kväll.

På hemsidan får de unga information och nyheter om facket. De kan också lämna synpunkter och ställa frågor.

– Vi hoppas att vi kan få in mycket synpunkter från de unga och på så sätt få veta vad de vill ha ut av facket, och få i gång en diskussion, säger Kerstin Olsson, projektledare på TCO.

Måste förändra
Att satsa på information är en sak, men att verkligen förändra facket är en annan. Kerstin Olsson säger att en viktig fråga för de unga som TCO-förbunden nu diskuterar är stöd till visstidsanställda som ofta byter bransch och därför inte går med i facket.

Inom LO diskuteras möjligheten att medlemmarna ska kunna gå med direkt i LO i stället för i det olika förbunden. Kerstin Olsson vill dock inte kommentera det även diskuteras inom TCO.

– Det är för tidigt att säga någonting än, säger hon.

Egna profiler
I övrigt är det upp till de enskilda förbunden att driva sitt eget förändringsarbete. För HTF:s del är mycket på gång, eftersom förbundet går samman med Sif och bildar Unionen vid årsskiftet. Medlemmarna i det nya förbundet ska få mer inflytande. De ska också få styra mer över sitt medlemskap genom att personliga profiler som de skapas utifrån yrke, bransch och intressen.

– Profilerna gör att alla kan få information som intresserar dem. Vi kommer också att utifrån profilerna bjuda in till grupprum och chattar på nätet, där medlemmarna kan träffa andra i samma bransch och med samma intressen, säger Cecilia Fahlberg.

Läs också: om förändringen på TCO-fackens hemsida