Allmänheten är kraftfullt emot bidragsfusk visar en undersökning från statens delegation mot felaktiga utbetalningar. Men när det gäller den egna hanteringen av trygghetssystem är en tredjedel beredd att tänja på gränserna.

Delegationen kommer fram till att nära 20 miljarder kronor årligen kan betalas ut felaktigt från trygghetssystemen. Hälften beror på medvetet fusk.

95 procent tycker inte att det är rätt att bidragsfuska, visar en attitydundersökningen. Speciellt allvarligt ser svenska folket på "kombinationsfusk", till exempel att arbeta svart samtidigt som man har sjukersättning. Många tror att ”alla andra fuskar”.

En av tre kan tänka sig att ta sjukdag fast man är frisk

En tredjedel av medborgarna tycker, trots den hårdhackade allmänna inställningen mot fusk, att det inte är allvarligt att ta ut en extra sjukdag fastän man inte är sjuk. Tre av tio skulle också behålla bidrag som de visste var felaktiga.

Folk har bortförklaringar när det gäller det egna fusket.

Tre orsaker nämns bland dem som har svarat på frågorna: politiker och makthavare fuskar, moralen är dålig och upptäcktsrisken är låg.

Små summor som tillsammans får stora konsekvenser

Lena Olofsson är utredningssekreterare i delegationen, och anser att det krävs information och kontroll:

– Budskapet måste vara att, även om det handlar om små summor i det enskilda fallet, så får det stora samhällsekonomiska konsekvenser, säger hon till TT.

Det räcker inte bara med att föra ut budskapet i stora annonskampanjer utan det måste ske tillsammans med kontroll och lagstiftning, är delegationens slutsats.

Finansminister Anders Borg (m) anser att flera saker behöver göras.

– Det kan vara mer kontroll, tydligare sanktioner och mer av uppföljning, men också enklare regler och bättre administration. Jag tror att rätt många av de här felen beror på att systemen är väldigt komplicerade, säger han till TT.