Antalet kriminalvårdare som jobbar nära de intagna på fängelser och häkten har minskat med runt 500 de senaste fem åren. Samtidigt har antalet intagna ökat kraftigt. 

– Vi har passerat smärtgränsen. Om neddragningarna fortsätter blir det bara förvaring, säger Roal Nilssen, ombudsman på Seko.

Nästa år måste kriminalvården, liksom andra myndigheter, spara tre procent. Bara i Stockholmsregionen innebär det besparingar på mellan 50 och 55 miljoner, enligt uppgifter till LO-Tidningen. Neddragningarna kommer främst att drabba dem som jobbar närmast de intagna.

– Vårdarna som jobbar direkt med de intagna på avdelningarna har blivit färre och färre under hela 2000-talet, säger Roal Nilssen.

Han är besviken över att regeringens löfte om storsatsningar på rättsväsendet inte gäller Kriminalvården. Polisen och domstolarna får bättre resurser nästa år. Det leder till fler intagna på häkten och fängelser, men på anstalterna blir det besparingar i stället för satsningar, säger han.

Färre personal
De pengar som har satsats på Kriminalvården de senaste åren har främst gått till fler platser på fängelser och häkten. Dessutom har den yttre säkerheten förstärkts på flera anstalter.

Men från 2001 till 2006 blev antalet vårdare på anstalternas avdelningar ungefär 500 färre, om man inte räknar med de nya avdelningar som öppnats under tiden.

– Tidigare var problemet överbeläggning, nu är det underbemanning, men resultatet blir det samma. Personalen hinner inte ägna sig åt de intagna och till sist blir även säkerheten lidande, säger Roal Nilssen.

På Kronobergshäktet i Stockholm är oron inför neddragningarna stor. Enligt det senaste förslaget ska häktet spara mellan tio och tolv miljoner nästa år. Det innebär att 20 vårdartjänster av cirka 200 försvinner.

– Vi hinner knappt med det absolut nödvändigaste i dag, och än värre blir det nästa år. Med färre vårdare kan vi inte ens uppfylla miniminivån, säger Lars Sigfridson, ordförande för Sekoklubben på Kronobergshäktet.

Personalen får svårt att ge de intagna den timme i rastgården de har rätt till varje dag, och de häktade­ kommer också att få ta emot färre besök och telefon­samtal.

Bara inlåsning
Lars Sigfridson säger att vården nu övergår till att bara bli inlåsning. Även häkteschefen Lars-Åke Pettersson är orolig.
– Det är ju inte så att vi ägnar oss åt någon krympande verksamhet. Tvärt om får vi allt fler uppgifter och då är det klart att det är bekymmersamt med neddragningar, säger han.

Något definitivt beslut om neddragningarna på Kronobergshäktet är ännu inte fattat. Häktesledningen gör nu en verksamhetsanalys, och den blir inte klar förrän till årsskiftet.

Kriminalvården vill inte kommentera hur stora besparingarna verkligen blir, varken på Kronoberg eller i landet totalt.

– Jag kan inte säga något om storleken, men besparingar eller effektiviseringar kommer det att bli, säger informationschef AnneMarie Dahlgren.

Läs också: artikeln "En livstid på Hall", 9/11 2007