70.000 nya, lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlingarna i oktober. Det är den högsta siffran ”på flera årtionden”, enligt Ams.

Antalet lediga jobb var 17.000 fler i oktober 2007 än i oktober 2006 och 14.000 fler än det tidigare rekordåret 1989.

Jobben ökar mest bland inom handel och transporter. Däremot minskar antalet lediga jobb i verkstadsindustrin.

På ett år minskade antalet arbetslösa med 32.000 tlll 149.000 i oktober. Därmed sjönk arbetslösheten enligt Ams sätt att räkna från 4 till 3,2 procent. På torsdag kommer Statistiska centralbyråns siffror och då lär arbetslösheten hamna mellan 5 och 6 procent.

129.000 var deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda i oktober 2007. Det är 26.000 färre än i oktober 2006.

Långtidsarbetsllösheten ökade, en följd av att antalet platser i Ams-åtgärder har skurits ner kraftigt. 44.000 var långtidsarbetslös i oktober. Av dem var knappt 6.000 ungdomar under 24 år – 1.700 än för ett år sedan.

62.000 deltog i Ams-åtgärder i oktober, 47.000 färre än för ett år sedan.