Runt 225 anställda på Arbetsmiljöverket har redan förlorat sina jobb, och nu väntar nya neddragningar.

Regeringen minskade anslaget till Arbetsmiljöverket med 160 miljoner på tre år i förra årets budget. Därför har stora neddragningar skett sedan dess. Hårdast har huvudkontoret i Solna drabbats, där nästan varannan anställd fått sluta.

Men det räcker inte. Ytterligare 50 tjänster måste bort för att budgeten ska hållas och den här gången drabbas den regionala verksamheten.

– Målet var att behålla så mycket som möjligt av den regionala verksamheten, men vi har redan tagit bort vad vi kan på huvudkontoret, säger Catarina Edgar.

Hon tillägger att det nu blir inspektörer som får gå, eftersom även distriktskontoren redan minskat sin administrativa personal.

Orsaken till de ytterligare neddragningarna är kostnaderna blivit högre än beräknat och att Arbetsmiljöverket, liksom andra myndigheter, inte får täckning för stigande priser och löner.

Diskussioner om frivilliga avgångar ska inledas, men Arbetsmiljöverket räknar med uppsägningar blir oundvikliga.