Livs förbundsstyrelse har satt stopp för medlemmars försök att starta en fackklubb för arbetslösa. Nu har de i stället bildat en ortsklubb. Men inte heller här är arbetslösa välkomna som medlemmar.

– Förutsättningen för att ingå i en klubb är att man har en arbetsplats, säger Livs tredje ordförande Eva Karlsson.

I höstas ansökte en grupp Livsmedlemmar om att få starta en fackklubb för arbetslösa. Själva förlorade de jobbet när San Remo-bageriet i Stockholm lade ned i början av 2006, och har fortsatt att träffas.

– Vi trodde att förbundet skulle reagera positivt. Vi tyckte att det var så självklart att det var en bra sak som vi tog initiativ till, säger arbetslösa Livsmedlemmen Frances Tuuloskorpi, som var klubbordförande på Skogaholms bageri Stockholmsbagaren innan det övertogs av San Remo-bageriet.

Inte tillåtet
En fackklubb skulle kunna tillgodose behovet av gemenskap, stöd och information, tycker hon. Men förbundsstyrelsen hänvisade till att stadgarna inte tillåter klubbar för arbetslösa.

– Det blir horribelt om man skulle ha speciella klubbar för arbetslösa, säger förbundsordförande Hans-Olov Nilsson och jämför med att bygga hus på kvicksand. Arbetslösa med förtroendeuppdrag är heller ”ingen önskedröm”.

Fackföreningar finns för att finnas på arbetsplatser. Styrkan är förhandlingsmandatet. De arbetslösa tas ändå omhand på ett bra sätt av förbundet, tycker han.

– Ja, vi ser till att de får arbetslöshetsersättning inom rimlig tid. Det är det primära.

Vid problem finns avdelningens ombudsmän. Därutöver kan kamratstödjande verksamhet ordnas. Frances Tuuloskorpi anser att facket måste förstå att arbetslösa är en viktig del av medlemsskaran.

– Om de känner att de inte har någon klubb, att facket är inte är aktivt, då är ju risken att de försvinner, säger hon.

Ledde interimsstyrelsen
För de arbetslösa bageriarbetarna blev lösningen att i stället starta en ortsklubb. Till första träffen kom 25 personer och Frances Tuuloskorpi valdes till ordförande i interimsstyrelsen. ”Därmed finns nu en lokal klubb för både de Livsmedlemmar som är arbetslösa och de som arbetar på små arbetsplatser som inte har en egen arbetsplatsklubb”, står det i pressmeddelandet från klubben.

Men förbundsledningen är av en annan uppfattning. Tredje ordförande Eva Karlsson är positiv till att Stockholmsavdelningen startar en ortsklubb, men säger att den formellt sett ännu inte är bildad och att arbetslösa inte kan vara medlemmar i klubben.

– Det står inte uttryckligen i stadgarna att det är förbjudet. Men indirekt fungerar det så att det inte är tillåtet. Det är så självklart att det inte har behövts skrivas. Det är som om någon som inte jobbar på Marabou skulle vara ordförande i fackklubben där, säger hon.

Gillar idén
Förbunden inom LO beslutar själva om reglerna för klubbar. Inom Handels hamnar arbetslösa till exempel automatiskt i allmänna klubbar.

Johan Ingelskog, ombudsman på LO, tycker att en klubb för klubblösa är jättebra.

– När man träffar många arbetslösa märker man att benen slås undan, säger han. Och då är det bra om facket visar att man är en medlem som alla andra, med samma demokratiska rättigheter.

Läs också: vad som händer i den nya klubben