Kvinnor har oftare högre utbildning än vad som krävs för deras yrken. För män är det tvärtom.
– Det har uppmärksammats för lite som en orsak till löneskillnaden, säger forskaren Katarina Katz.

Kvinnor har i snitt högre utbildning än män. Deras förmåga att få ett yrke och en lön som motsvarar utbildningen är dock begränsad, visar en studie av forskarna Katarina Katz och Mats Johansson från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
Var tredje kvinna har en högre utbildning än vad som egentligen krävs för hennes yrke.

Men bara var fjärde man har högre utbildning än vad tjänsten kräver. Lika många män – en på fyra – är i stället underutbildade och har en lägre utbildning än vad yrket kräver. Kvinnor har mycket svårare att ta sig upp utan utbildning och bara en av sju kvinnor har en lägre utbildning än vad deras tjänst egentligen kräver.

Fler förklaringar
Det betyder att kvinnor får lägre lön än män i förhållande till sin utbildning på två olika sätt: Dels har kvinnor svårare att få jobb som motsvarar deras utbildning, dels har män lättare att få jobb som egentligen kräver en högre utbildning än vad de har.

Ofta nämns den segregerade arbetsmarknaden som en stor förklaring till löneskillnaden mellan könen. Men Katarina Katz och Mats Johanssons studie visar att misspassningen mellan utbildning och yrken också är en del av förklaringen.

– Om man studerar grupper i olika näringsgrenar som tillverkningsindustri och jämför dem med grupper i utbildning och hälsovård – så står den uppdelningen för en större del av löneskillnaden mellan män och kvinnor. Men proportionerna är ändå inte så väldigt olika så att det motiverar att man knappt har skrivit någonting alls om över- och underutbildning, säger Katarina Katz.

Och över- och underutbildning bidrar betydligt mer till löneskillnaderna mellan könen än både utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. Över huvud taget lönar det sig inte lika mycket för kvinnor att utbilda sig. Inkomsten ökar med mellan sex och åtta procent för varje extra år som en man utbildar sig. Kvinnor ökar bara sin inkomst med fyra till sex procent för varje extra utbildningsår.

Tuff argumentation
En orsak är att kvinnor har svårare att hävda utbildning och färdigheter som ett skäl till hög lön.

– Det är en gammal slutsats men det är samtidigt svårt att verifiera kvantitativt. Men detaljerade studier av mäns och kvinnors arbetsuppgifter tenderar ofta att visa att kvinnodominerade yrken är lägre värderade i förhållande till vad de kräver.

Ligger det alltså någon i det som sägs att yrken som läkare och journalist börjar bli låglöneyrken eftersom det är så många kvinnor som söker sig dit?

– Det är väldigt svårt att veta vad som är hönan och ägget, om kvinnorna har lättare att komma in när yrket dalar i lön och status – eller om lön och status dalar då kvinnor kommer in, säger Katarina Katz.

– Kontorist var en gång i tiden ett yrke med hög status och med så gott som enbart män, och historiker har också pekat på läraryrkets väg mot fler kvinnor.

De senaste åren har lärarna haft en mycket dålig löneutveckling jämfört med andra yrken och de ligger lågt i lön i förhållande till den utbildning som krävs.