/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/opin45.png

36 procent av kvinnorna i LO-opinion får motionera på arbetstid – mot bara 15 procent av männen.

Framför allt är det kommuner och landsting som låter de anställda gå ifrån jobbet en stund för att röra på sig – och där jobbar mest kvinnor.

88 procent har tillgång till någon sorts friskvård på eller genom jobbet. Det kan vara allt möjligt. Vattengympa, stavgång, yoga, styrketräning, viktminskningsgrupper och sluta röka-kurser är några exempel. Några arbetsplatser är rustade till tänderna med friskvårdskonsulenter, hälsoteam eller vad det nu heter plus egna träningslokaler.

Knappt 70 procent svarar att de får kontantbidrag till motion på fritiden. Pengarna kan till exempel användas till gymkort eller simhallskort. Bidragen varierar mellan 200 och 4 000 kronor om året.

Några får välja mellan motion någon timme i veckan på arbetstid eller kontantbidrag till motion på fritiden. Många tar bidraget, därför att det är så svårt att komma ifrån en timme på jobbet.

Gratis eller subventionerad massage är också vanligt.

Allt fler erbjuds någon form av friskvård. LO-opinion svarade på samma frågor för fem år sedan. Då var gruppen utan friskvård dubbelt så stor – 24 procent mot 12 procent i dag.

Fler kvinnor än män erbjuds friskvård – men skillnaden är ganska liten.