Handelsmedlemmen Hanna anklagar mig i LO-Tidningen (se länk nedan)  för att göra det svårare för människor att vara arbetslösa. Hanna måste ha missförstått hela den politiska omsvängningen som ägt rum det senaste året.

Regeringens jobbpolitik är mycket tydlig: Underlätta för människor att komma i arbete, göra det mer lönsamt att jobba, och utveckla kraftfulla stöd och insatser så att även deltidsarbetslösa och förtidspensionärer sakta men säkert kan ta sig tillbaka till ett jobb i sin egen takt. Till ett jobb som ger självförtroende, arbetsgemenskap och egen försörjning.

Regeringens mål är full sysselsättning, inte full arbetslöshet som Hanna tycks tro. Vi värnar arbetets värde eftersom arbetet är grunden för vår välfärd. Alla kan bidra till välfärdsbygget, oavsett om man kan jobba tre timmar i veckan eller 37.

Inte rimligt
Vi vet att utanförskap och bidragsförsörjning passiviserar människor. Av den arbetsföra befolkningen är cirka tio procent sjukpensionerade. Det är alldeles för många. Dessvärre så lyckas endast en procent av dessa komma tillbaka till ett jobb igen. Jag tycker inte det är rimligt att människor som kan och vill jobba ska lämnas utanför under ett helt liv. Det är en tragedi för den enskilde. Och det är ett slöseri med mänskliga resurser. Vi måste ta tillvara på den arbetsförmåga som kan finnas.

A-kassans syfte är att vara en omställningsförsäkring mellan två jobb. Den ska inte fungera som en alternativ långtidsförsörjning. I dag har vi ett system där det går att vara deltidsarbetslös i upp till 18 år! Detta har många i huvudsak offentliga arbetsgivare kunnat utnyttja genom att anställa på deltid eller per timme, och sedan vältra över kostnaden för deltidsarbetslösheten på staten. Det har lett till ett ohållbart system där människor tvingats stämpla upp till full lön.

Tvingas till rimliga villkor
Med regeringens förslag sätter vi stopp för arbetsgivarnas möjlighet att utnyttja systemet på detta sätt och ser till att de får ta ansvar. Om de offentliga arbetsgivarna vill behålla sin kompetenta personal måste de erbjuda sina anställda rimliga villkor och ge dem en chans till heltid.

Arbete ger välfärd. Fler i arbete ökar rättvisan. Det är därför vi moderater är vår tids arbetarparti.

Läs också: insändaren "Margareta pratar smörja!", 23/10 2007

Margareta Cederfelt
Sjuksköterska och riksdagsledamot (m)