Heltidsrätt via avtal är ett av förslagen i LO-rapporten Fler jobb – bättre jobb. Den diskuterades på ett seminarium i dag, onsdag, med bland annat tidigare finansministern Erik Åsbrink, Saco-ordföranden Anna Ekström och Teknikföretagens vice vd Karl Olof Stenqvist.

Karl Olof Stenqvist kunde omedelbart ge sin syn på en avtalsreglerad rätt till heltid. Även om det inte är en stor fråga i industrin så är hans svar ett kategoriskt nej.

– Det skulle innebära en inskränkning av möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om deltid. På en del arbetsplatser kanske det inte finns arbetsuppgifter till en heltid. En sådan reglering skulle göra det omöjligt att anställa på deltid, säger han.

Tar inget ansvar
Rapporten ska användas som underlag för ett strategidokument som ska lägga fram för LO:s kongress som hålls i maj nästa år. Den målar en bred bild av utvecklingen på arbetsmarknaden med hög sysselsättning, små löneskillnader och tilltagande svårigheter för unga och invandrare att få jobb. I beskrivningen finns globaliseringen, staten som drar sig tillbaka från ansvaret för hög sysselsättning och fungerande lönebildning.

Den ökande produktiviteten i Sverige är kopplad till krav på från arbetsgivarna på flexibilitet. Samtidigt som utbildningskraven på LO-medlemmar ökar, konstaterar rapporten.

Många nej
Rapportens skribenter resonerar också kring arbetslinjen och välfärdssystemen. I sin kommentar förespråkade Erik Åsbrink att arbetslinjen ska återupprättas. Ett av hans mer kontroversiella förslag var en utbyggnad av kärnkraften. Han säger också nej till friår, som ger honom rysningar, och vårdnadsbidraget vill han avskaffa innan det ens är infört eftersom det försämrar sysselsättningen och försvårar integrationen av kvinnor från andra länder.

Anna Ekström var tårögd över avsnittet om utbildning. Det är det bästa som skrivits – insiktsfullt och djupt. Karl Olof Stenqvist förklarade att han har samma uppfattning om utvecklingen som rapportskribenterna. Däremot är han är han djupt oenig med deras slutsatser.

FAKTA: Några krav i LO:s rapport
Författarna föreslår att kongressen ska arbeta för:

  • Satsning på tandvårdsförsäkring.
  • God företagshälsovård till alla anställda.
  • Stärkta kollektivavtal.
  • Höjt tak i sjukförsäkringen och 80 procent i a-kasseersättning.
  • Bättre grundskola och bättre yrkesutbildningar på gymnasiet.
  • EU:s mål om 20 procents reduktion av växthusgaserna.

Läs också: hela LO-rapporten "Fler jobb – bättre jobb" (pdf)