Jag är trött på alla svartfötter!

Arbetarna har gått ut och demonstrerat varje 1:a maj sedan 1890. Det beslutade man på en internationell arbetarkongress, där man också beslutade att man i alla länder skulle kämpa för åtta timmars arbetsdag, och så har det varit sen dess. Men nu tar något annat över mer och mer. Vi måste slå tillbaka mot alla svartfötter som åker snålskjuts på vad vi andra solidariskt byggt upp, till exempel pensionen, semester, övertidsersätting, betald läkarvård med mera.

Den borgerliga regeringen motarbetar oss. Den vill ha det som förr i tiden. Det är inte Gud, Tomten eller Storken som har har gett oss våra rättigheter, utan det är vi som fått kämpa oss till dem.

Varför ska folk som står utanför facket kunna sko sig på vad andra har förhandlat sig till?

Lars-Erik Magnusson
Mariestad