/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/videomix_2_4507.jpg
Blockaden av Videomix i Kristianstad är slut. Ägaren har skrivit på kollektivavtalet. I mitten Tommy Tillgren, andre vice ordförande i Handels, till höger om honom Petra Gillberg och längst till höger Frida Risberg. Bild: Lars Ottosson, Kristianstadsbladet.

I går, måndag, faxade Videomix Syd ett underskrivet detaljhandelsavtal till Handels. Klockan tio i dag bröt Handels alla stridsåtgärder mot företaget. Trots att båda parter nu undertecknat avtalet träder det inte i kraft förrän den 1 april 2008.

Enligt Handels så behöver företaget tid för att till exempel ”fasa in försäkringar och se över scheman”.

– Det känns jättebra. Vi har fått igenom en sak som är jätteviktigt och i slutändan var det värt det, säger Frida Risberg som stått strejkvakt i nära två månader.

Skrämseltaktik
Hon påpekar att det här har varit de anställdas kamp, inte fackets.

Företagets helomvändning kom så plötsligt att hon har svårt att tro det. För bara några dagar sedan fick hon beskedet från företaget att de aldrig skulle skriva på avtal och att hon inte skulle kunna komma tillbaka.

Nu väntar hon på besked om när hon ska återgå i tjänst. Hon har sin heltidstjänst och har inga planer på att göra något annat.

– De har ju sin skrämseltaktik. Men den biter inte på mig, säger hon.

Tidigare var hon bara en ”vanlig” medlem, nu kan hon tänka sig att ta på sig fackliga förtroendeuppdrag.

– Jag har lärt mig så oerhört mycket, säger hon.

Ska få ob-tillägg
De anställda på butikerna får ett kollektivavtal som garanterar avtalsenliga löner och bland annat det ob-tillägg som Videomix Syds vd Kent Olsson hittills vägrat att betala ut. Han beklagar att facket har så stor makt. Någon överenskommelse har det inte varit tal om, trots undertecknat kollektivavtal, anser han.

– Vi känner oss tvingade, säger han i ett pressmeddelande.

– Vi tvingas nu till drastiska förändringar i såväl bemanning som i schemaläggning, vilket vi djupt beklagar, säger Kent Olsson vidare.

Konflikten har sedan den trädde i kraft den 13 september trappats upp med flera sympatiåtgärder, från i går begärde Handels nya sympatiåtgärder från Livs, Handels och Transport.