Ersättningen till statligt anställda som förtidspensioneras kommer att sänkas till samma nivå som gäller för andra grupper på arbetsmarknaden.

I gengäld ska de statliga arbetsgivarna avsätta något mer – ytterligare 0,2 procentenheter av lönen – till de anställdas ålderspensioner.

De här förändringarna ingår i ett nytt, treårigt avtal för 80.000 statligt anställda akademiker som Arbetsgivarverket och Saco-s har tecknat.

Bättre för sjuk
I uppgörelsen ingår också en förbättring för de långtidssjuka från 91:a till och med 360:e sjukdagen.

Under den perioden har statsanställda med lön under det så kallade taket (det vill säga under 25.187 kronor i månaden) inte haft någon kompletterande ersättning i sitt kollektivavtal, vilket privatanställda och kommunalt anställa har i sina avtal. Nu får de statsanställda tio procents ersättning – förutsatt att de har rehabiliteringspenning från Försäkringskassan, inte sjukpenning. För att få rehabiliteringspenning måste man delta i arbetsträning, utbildning eller liknande.

Ska gälla alla?
Arbetsgivarverket hoppas att de nya sjuk- och pensionsvillkoren ska skrivas in i avtalen för samtliga statligt anställda, även arbetare och tjänstemän. Enligt Nils Henrik Schager, förhandlingschef vid Arbetsgivarverket, är Seko och tjänstemännens förhandlingsorganisation OFR i princip med på noterna.

Statligt anställda har haft de mest generösa ersättningarna vid sjuk- och aktivitetsersättning (det som förut hette förtidspension). Förtidspensionärer med inkomster under taket har fått behålla totalt 85 procent av sin inkomst: 64 procent från Försäkringskassan och 21 procent från arbetsgivaren. De 21 procenten från arbetsgivaren sänks nu till 15 procent.

En anpassning
Av inkomsten mellan 25.187 och 67.000 i månaden har de statligt anställda fått behålla 81 procent enligt kollektivavtal, där sänks ersättningen nu till 75 procent.

– Det här är en anpassning till övriga arbetsmarknaden, som vi yrkade på redan i avtalsrörelsen 2004, säger Nils Henrik Schager.

– Sjukfrånvaron bland statligt anställda är inte hög generellt sett. Men bland statsanställda som är sjuka länge går en mycket högre andel över till sjuk- eller aktivitetsersättning än bland andra grupper på arbetsmarknaden. Vår tolkning är att det beror på den höga ersättningen.

Seko förhandlar på
Arbetsgivarverket förhandlar med Seko om ett nytt avtal för de statligt anställda arbetarna. Mellan Arbetsgivarverket och tjänstemännen inom förhandlingsorganisationen OFR pågår medling.

LO-Tidningen har förgäves sökt Sekos förhandlare för en kommentar.