Krisdrabbade Ford har slutit ett avtal som föregås av liknande uppgörelser vid General Motors och Chrysler. Detaljerna i Fordavtalet har ännu inte offentliggjorts.

Men enligt uppgifter om avtalet som läckt ut har Ford förmått facket att göra större eftergifter än sina konkurrenter i den amerikanska bilindustrin.

Ingångslönerna för alla nyanställda är betydligt lägre än i det gamla avtalet. Dessutom är kontantinsatsen som bolaget ska göra till den fackligt kontrollerade fond, som ska ta över ansvaret för sjukvårdsförsäkringar till pensionerade anställda, mindre.

I utbyte har företaget lovat att hålla några fabriker som omgärdats av nedläggningsrykten öppna under avtalsperioden. Bilarbetarfacket, United Auto Workers, har prioriterat frågan om tryggade arbetstillfällen i den pågående avtalsrundan.

Kollektivavtalet med Ford är preliminärt i väntan på en ratificeringsomröstning bland de 54.000 fackligt organiserade arbetarna. En majoritet av de anställda måste rösta för överenskommelsen för att den ska träda i kraft. Utgången av omröstningen vid Ford är oviss.

Vid Chrysler godkändes avtalet med en knapp majoritet.

Osäkerheten förstärks av att värdet av talet om tryggade jobb, i avtalen uttryckta som löften om nyinvesteringar, har ifrågasatts. Detta efter att Chrysler presenterade omfattande personalnedskärningar mindre än en vecka efter att de anställda ratificerat ett nytt avtal.