/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/claes_mikael_jonsson_4207.jpg
LO:s jurist Claes-Mikael Jonsson. Foto: Anders Wiklund/Scanpix.

Offentligt anställdas tjänstepensioner ska upphandlas i hela Europa, anser EU-kommissionen och hotar att dra Tyskland inför EU:s domstol. En dom kan urholka modellen med kollektivavtal i Sverige.

I stat, kommun och landsting förhandlar fack och arbetsgivare om de anställdas tjänstepensioner. I avtalet regleras också vilka bolag som ska hantera försäkringar och pensioner.

I Tyskland finns liknande system. Men kommissionen anser att det är ett brott mot EU:s fördrag och upphandlingsdirektiv att arbetsgivarna sluter avtal med vissa försäkringsgivare.

Också andra än dem som anges i kollektivavtalet ska vara med och tävla om uppdraget i en offentlig upphandling i hela EU, anser kommissionen. 

Utvalda bolag
I Tyskland kan en anställd också begära att en del av lönen omvandlas till en pensionsinbetalning. Arbetsgivare och fack sluter då avtal om gruppförsäkring med bolag som valts ut. Men det är brott mot fördraget, anser kommissionen.

– Även om målet handlar om tjänstepensioner kommer en dom att beröra flera andra områden som omställningsavtal och avtalsförsäkringar. Resultatet av en offentlig upphandling – och inte förhandlingar mellan parterna – skulle då styra avtalsvillkoren, säger Claes-Mikael Jonsson, LO:s jurist.

De offentligt anställda skulle inte få någon möjlighet att välja fond eller försäkringsbolag. Hela utrymmet för förhandlingar minskar och kan upphöra helt om kommissionens uppfattning vinner, anser han.

Eftersom kommuner och landsting är offentliga myndigheter ska den här typen av tjänster upphandlas offentligt, enligt kommissionen. Den tyska regeringen har protesterat: När myndigheterna reglerar arbetstagarnas villkor ska de inte betraktas som offentliga uppdragsgivare.

En myndighet fungerar både som arbetsgivare och som offentlig myndighet. Dessa båda funktioner måste hållas isär, anser också svenska arbetsgivare och fack.

– Om en dom går mot Tyskland kan den fria förhandlingsrätten vara i fara, säger Agneta Åhlin, förhandlare för pensioner på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ensam inte stark
– Det finns inget egenvärde i att bara ha en försäkringsgivare. Men om det går att få en bra produkt och bättre pris med en som är gemensam för alla så ligger det i vårt intresse, säger hon.

Kommissionen meddelade den 27 juni att en stämningsansökan till EU:s domstol stod för dörren. Än så länge har den inte lämnats in. Men både fack och arbetsgivare i berörda länder väntar spänt.

– Det går inte att få besked från kommissionen när och om det blir en fördragsbrottstalan mot Tyskland, säger Claes-Mikael Jonsson kritiskt.

Arbetsgivarverket, SKL, LO, TCO, Saco och Offentliganställdas råd är överens och har förberett en gemensam hemställan till regeringen att gripa in i målet för att rädda svenska modellen med fria förhandlingar mellan parterna.