Läs stadgan: ”Arbetstagare och arbetsgivare, eller deras respektive organisationer, har i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på lämpliga nivåer och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina intressen, inbegripet strejk.”

Så står det i den stadga som blir rättsligt bindande enligt det nya fördraget.

Detta kan inte missförstås. Skyll inte på Margot Wallström. Hon är anhängare av fördraget och känns inte alls vid den tolkning som Eva Britt gör.

Lyssna på de fackliga juristerna. Stadgan stärker de fackliga rättigheterna.

Jan Andersson
Europarlamentariker (s)
Skriv ett e-postbrev till redaktionen

Läs Eva-Britt Svenssons inledande inlägg
Läs Jan Anderssons replik
Läs Eva-Britt Svenssons replik