Här är svart på vitt: Jan Andersson beskyller mig för att citera Margot Wallström fel. Det gör jag inte. Jag ställde som EU-parlamentariker en skriftlig fråga till Wallström om införandet av den sociala stadgan i reformfördraget ändrar balansen mellan marknadens frihet och arbetarnas grundläggande rättigheter.

Wallström svarade så här enligt det skriftliga protokollet (som finns på vår hemsida www.vguengl.org):

”När det gäller förhållandet mellan grundläggande rättigheter och de fyra grundläggande friheterna (fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital) har EG-domstolen utvecklat tydliga principer. Kommissionen anser att denna rättspraxis inte på något sätt kommer att påverkas genom att stadgan görs juridiskt bindande.”

Hoppas, tro och drömma kan man ju, men här är besked svart på vitt. Kommissionen och Wallström anser att rådande rättspraxis inte ändras av att den sociala stadgan införs i det nya fördraget. Eftersom rådande rättspraxis så tydligt favo-riserar marknaden är det enligt min och vänsterpartiets uppfattning helt vilseledande att framställa stadgans införande i det nya fördraget som ett framsteg.

Eva-Britt Svensson
Europaparlamentariker (v)
Skriv ett e-postbrev till redaktionen

Läs Eva-Britt Svenssons inledande inlägg
Läs Jan Anderssons replik
Läs Eva-Britt Svenssons replik
Läs Jan Anderssons slutreplik