Smittskyddsinstitutet har hittat legionellabakterier vid ett antal massa- och pappersbruk.

2004 insjuknade en anställd vid Kappas pappersbruk i Piteå i legionärssjukan, och vid smittspårning upptäcktes höga halter av de dödliga legionellabakterierna i en luftningsbassäng i bioreningsanläggningen. Som en följd av det tog Smittskyddsinstitutet initiativ till en kartläggning av legionellan bland de bruk som har bioreningsanläggningar.

I studien, som nu är avslutad, identifieras tolv anläggningar där legionellahalten var hög och tio anläggningar där ingen legionella alls upptäcktes. 19 anläggningar hade vid några tillfällen bakterier i bioreningen, men då på lägre nivåer.

Nyfikna på orsaker
– För oss är det naturligtvis intressant att se vad som skiljer anläggningarna med hög halt från dem som inte hade någon legionella, säger Staffan Aminoff, arbetsmiljöansvarig på Skogsindustrierna.

Den biologiska reningen fungerar effektivast när vattnet är 38 grader varmt, men det är också en temperatur som gynnar tillväxten av legionellabakterier. En annan faktor som spelar in är hur länge vattnet står stilla i bassängerna – är uppehållstiden över elva timmar ökar bakterietillväxten.

De bruk som var fria från legionella hade hållit en högre temperatur än så samt låtit vattnet hållas kvar kortare tid än de elva timmarna.

– Frågan är om det påverkar reningen negativt. Vi har kontaktat konstruktören för att ta reda på det, säger Staffan Aminoff.

Viktiga regler
Ett resultat av undersökningen är att Skogsindustrierna uppmanar sina medlemmar att följa de rekommendationer som finns om andningsskydd för den som jobbar i närheten av bioreningen eller som hanterar slam.

En anställd vid SCA:s pappersbruk i Ortviken insjuknade i legionärssjukan tidigare i höstas. Företaget hittade höga halter legionellabakterier i stillastående vatten i bland annat nödduschar.

Läs också: artikeln "Nu spåras smittan", 9/10 2007