KPA tar för mycket betalt för de kommun- och landstingsanställdas livförsäkring, anser arbetsgivarna, som söker billigare alternativ.

Försäkringen brukar kallas TGL, tjänstegrupplivförsäkring. Den är en förmån för de anställda som arbetsgivarna är skyldiga att betala enligt kollektivavtal. Kollektivavtalet säger uttryckli-gen att försäkringen ska tecknas hos försäkringsbolaget KPA. Bolaget har alltså monopol. Och den premie KPA tar ut, 0,4 procent av lönesumman, är alldeles för hög, hävdar arbetsgivarna.

De tre största landstingen har nu begärt in kostnadskalkyler från andra försäkringsbolag, och gjort egna beräkningar.

– Vi skulle få väsentligt lägre kostnader om vi valde ett annat bolag, säger Mats Friberg, ekonomidirektör i Västra Götlandsregionen. Allra billigast vore att inte teckna någon försäkring alls, utan betala ersättningarna vid dödsfall direkt ur vår löpande budget.

Mellan tummen och pekfingret
Mats Friberg vill inte ange exakt hur mycket kommuner och landsting skulle kunna spara på att bryta KPA:s monopol, men bekräftar att 80 till 90 miljoner kronor om året är en hygglig uppskattning för landstingens del.

– Vi får många höftleds- och kataraktoperationer för de pengarna, säger han. Den här försäkringen måste vara en mycket lönsam affär för KPA.

Stefan Ackerby, chefsekonom vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), instämmer i att det finns betydande summor att spara:

– Om vi fick upphandla försäkringen i konkurrens skulle våra kostnader sjunka.

Men för att någon annan än KPA ska få leverera försäkringen måste kollektivavtalet ändras. Det bekräftar Lars-Gösta Andréen, som ansvarar för arbetsgivarfrågor vid SKL. Än så länge har arbetsgivarna inte vänt sig till facken och krävt att avtalet ska ändras. Frågan är känslig. KPA ägs av Folksam, som står fackföreningsrörelsen mycket nära. Styrelserna i Folksam och en rad bolag i Folksamsfären består till stor del av representanter för LO och TCO.

Inte vinsten som driver
KPA Livförsäkrings ordförande Lars Burman förnekar att försäkringen skulle vara för dyr, och påpekar att bolaget drivs utan vinstintresse.

– Kommuner och landsting med många högavlönade skulle kanske kunna få lägre premier om de köpte försäkringen på öppna marknaden, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Livförsäkring. Men andra skulle få sin premie rejält höjd.

– Premien har både höjts och sänkts genom åren, bland annat beroende på hur sjukfrånvaron förändrats. För dem som är sjuka länge betalar arbetsgivarna nämligen ingen premie. Och på vårt styrelsemöte i november kommer en sänkning av premien att diskuteras.

FAKTA: Dålig insyn i AFA
Arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting har också granskat de kollektivavtalade försäkringarna vid sjuk- och arbetsskada, som försäkringsbolaget AFA kan sägas ha monopol på. Utredningen, som publicerades i somras, visade inte att någon annan skulle sköta försäkringarna bättre än AFA. Men de kommunala arbetsgivarna får för lite information och insyn i bolaget, som ägs och styrs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv.