Över 3.300 personer fick höjd lön efter Jämos granskning av 380 företag och hur de sköter sin lönekartläggning. Lönerna höjdes med i genomsnitt tusen kronor i månaden.

Jämo Anne-Marie Bergström berättar om resultatet i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag, torsdag.

Arbetsgivare minst tio anställda ska varje år kartlägga deras löner. Eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män ska analyseras – och de måste kunna förklaras med sakliga skäl. Inom tre år ska skillnader som inte går att förklara rättas till.

Arbetsgivaren ska kontrollera om enskilda kvinnor och män som har ungefär samma arbetsuppgifter också har ungefär lika hög lön. Men de måste också granska om löneläget skiljer sig åt mellan kvinnodominerade jobb och likvärdiga jobb som inte är kvinnodominerade.

Nio av tio som fått höjd lön efter Jämos senaste granskning är kvinnor. 292 arbetsplatser ingår i undersökningen.

I dagarna sätter nästa etapp igång: Cirka 200 arbetsgivare uppmanas att skicka in sin lönekartläggning till granskning senast den 17 december. Brevet går till företag eller myndigheter och de flesta har mellan 200 och 1.000 anställda.

”Granskningen visar att jämställdhetslagens bestämmelser om lönekartläggning är ett bra instrument för att rätta till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män” skriver Jämo Anne-Marie Bergström i sin debattartikel.

Läs också: intervjun med nya Anne-Marie Bergström  "Lag sista utvägen för ny Jämo", 19/10 2007