Riksbanken höjde i veckan räntan. I början av nästa år förutskickar riksbanksledningen ytterligare en räntehöjning.

Riksbanken motiverar räntehöjningarna med att ekonomin går på högvarv, risk för löneglidning och stigande olje- och livsmedelspriser.

Men direktionen medger också att det finns motverkande faktorer. Huspriserna är på väg nedåt. Företagens vinster är så goda att de tål ökade lönekostnader, investeringarna avmattas och på våra viktigaste exportmarknader sjunker tillväxten.

Att i detta osäkra läge höja räntan framstår inte som en nödvändighet. Riksbankens uppgift är att stabilisera inflationen kring två procent. Det betyder att inflationen lika ofta ska vara något över som något under två procent.

Men om vi tittar i bakspegeln så verkar riksbanken ha tolkat om målet till att den alltid ska hålla inflationen under två procent. Penningpolitiken har därmed blivit alltför åtstramande och arbetslösheten högre än den behövt vara.

Det mesta tyder på att vi nu passerat toppen på högkonjunkturen. Det hade inte skadat om riksbanksledningen haft lite is i magen.