I morgon, fredag, ska Transport och Flygarbetsgivarna svara på medlarnas bud.

Det handlar om avtal för några tusen lastare och flygmekaniker. Transport har varslat om konflikt. Från måndag den 5 november är det stopp för allt övertidsarbete, nyanställningar och inhyrning av personal. Varslet innebär också strejk på sex företag från onsdag i nästa vecka.

Oenigheten mellan fack och arbetsgivare handlar bland annat om lönepåslagens storlek, veckoarbetstidens längd för tvåskiftsarbetare, schemaläggning och lönetariffer för flygmekaniker.

– Vi har fått ett bud och därför beslutat kalla in vår förhandlingsdelegation för att närmare ta ställning till budet på fredag klockan nio, säger Per Helgesson, avtalsansvarig på Flygarbetsgivarna till TT.

– Enligt medlarna håller sig budet inom den norm som gällt för arbetsmarknaden i år. Men vår förhandlingsdelegation ska fingranska det.