– Vi har inget motiv att försvaga facket eftersom vi säger att vi stöder facket, säger statssekreterare Eva Uddén Sonnegård.
Regeringen avfärdar s-debattörernas idé om en dold agenda som en mytbild.

– Vi utgår från den svenska modellen och anser att den fungerar alldeles utmärkt, säger Eva Uddén Sonnegård på arbetsmarknadsdepartementet.

Slår vakt om modellen gör regeringen genom att avvisa alla förslag om lagstiftning, till exempel centerns linje om en begränsad konflikträtt. Om prisökningen på fack och a-kassa har påverkat medlemsraset kan hon inte bedöma. Att mäta avgiftshöjningar i procent är ointressant om man inte vet utgångsläget, säger hon. Hon påpekar att facket har tappat medlemmar under en lång tid, att högkonjunkturen inverkar och att en del kanske först nu insåg möjligheten att bara vara med i a-kassan.

– Jag hörde den debatt som fördes i höstas. Om facket säger att det är så dyrt att vara med i a-kassan, ni kommer att förlora så mycket på det, då finns det ingen anledning att vara med i vare sig a-kassa eller fack.

Guldläge
I stället borde facket ha marknadsfört sig mer och sagt: Nu har alla fått 1.000 kronor mer i plånboken, nu har ni råd att vara med.
Med högre andel sysselsatta finns ett gyllene tillfälle för facket att värva medlemmar, anser hon.

– För oss är det viktigt att både anställda och arbetsgivare organiserar sig. Jag ser det som väldigt bekymmersamt att det redan innan vi kom till makten var 700.000 som inte var med i facket.

– Det bästa vore ju om alla var med och slöt avtal. Och som det är i dag så gäller kollektivavtalen i princip alla, det är en 100-procentig täckning. Det finns kanske en del familjeföretag som inte har. Men i princip har alla, du har ju alltid hängavtal och det ingår i min värld i kollektivavtal.

Men inte alltid. Det är ju det som Handels kämpar för på Video-mix i södra Sverige just nu till exempel.

– Ja, men det är legitimt att facket kämpar för det. Det är ju fackets uppgift.

Framgång i facit
Att Sverige skulle gå mot en låglönesektor är en annan myt enligt Sonnegård. Parterna ansvarar för löneutvecklingen, och inte minst senaste avtalsrörelsen visar att det har gått bra.

– Någon låglönemarknad har det sannerligen inte blivit. Det är en gammal modell som vi fortsätter med.

Men ni förändrar den, sänker ersättningsnivåer och kräver att arbetslösa tar jobb till löner motsvarande 90 procent av a-kas-
san.

– Vi har ett intresse av att människor har jobb. Har man jobb har man 100 procent, varken 70, 80 eller 90 procent. Och om du frågar en arbetslös som fått ett nystartsjobb så kommer den personen att tala om för dig att detta är fantastiskt. Vad är det för fel med det?

– Den enskilda personerna möter nu arbetsgivare som vill anställa. Titta på utvecklingen: 130.000 nya jobb!

Läs också: artikeln "Sämre tider väntar lågavlönade", 28/9 2007

Läs också: artikeln "Alliansens hemliga mål är att försvaga facket", 28/9 2007