Med nästan ett helt yrkesliv framför sig kan 27-åriga Maria Falk få minst 85.000 kronor mer i inbetald pensionspremie med det nya pensionsavtalet. Till det kommer löneutveckling och ränta på pensionspengarna.

– Det är naturligtvis bra, och allra bäst är att vi nu har samma förmåner som tjänstemännen, säger hon.

Maria Falk jobbar på färskvaror på Coop Forum i Rotebro. Efter lång tid som vikarie och deltidsarbetare fick hon somras äntligen en heltidstjänst.

Enligt det nya avtalet ska den premie som avsätts i avtalspension stegvis höjas från 3,5 till 4,5 procent av lönen fram till 2012. Höjning kan tyckas liten, men i perspektivet av ett helt yrkesliv betyder den mycket. I dagens penningvärde, och om Maria Falk skulle stå kvar på samma lön som i dag under resten av sitt liv – vilket knappast är troligt – skulle det betyda att hennes avtalspension höjs från 314.400 kronor till 400.200 kronor.

Pengar i resten av livet
Vad den slutliga pensionen kommer att bli är däremot svårt att säga. Den största enskilda förvaltaren av Avtalspension Saf-LO är AMF Pension. En schablonmässig uppräkning av vad den gamla pensionen placerad i AMF-pension skulle ge, där hänsyn också har tagits till skatter och avgifter, är 4.300 kronor i månaden för Maria Falks del (se uppställningen i botten) om hon går i pension vid 65 års ålder och väljer att ta ut avtalspensionen som månatlig ersättning i resten av sitt liv.

Med den nya avsättningen, uppställt på samma sätt, blir summan i stället 5.500 kronor. Men mycket spelar in. Avgörande är löneutvecklingen, vilken förvaltare och form för förvaltningen som Maria väljer för sin avtalspension. Till det kommer om hon väljer återbetalningsskydd och efterlevandeskydd.

Och enligt LO:s pensionsexpert Ellen Nygren är det vanskligt att försöka räkna fram den exakta utbetalningen.

– Det är så många faktorer som spelar in. Det gör det inte bara svårt att räkna fram summan, det kan också bli helt fel för ett helt yrkesliv på 40 år.

– Det enda som varje person med säkerhet vet är hur stora premier som betalas in till avtalspensionen varje år, säger hon.

Trots att tid återstår till pensionen tycker Maria Falk det är viktigt med försäkringen.

– Vi har fått information både från Folksam och från Handels. Men det är viktigt att se över vad man vill göra med pensionspengarna redan från start, annars blir det lätt inte av.

Samma som för tjänstemän
För de LO-medlemmar som ligger över taket i det allmänna pensionssystemet blir det ännu större skillnad jämfört med i dag. Taket ligger i dag på 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 28.700 kronor i månadslön. Närt Avtalspension Saf-LO är fullt utbyggt blir pensionspremien 30 procent för inkomster över detta tak, samma nivå som för tjänstemän.

En person som i dag är 25 år och tjänar 30.000 kronor i månaden kommer därmed att få hela 289.000 kronor mer i avsatta pensionspremier med nya Avtalspension Saf-LO jämfört med den gamla. Maria Falk är tveksam till att systemet ger mer till dem som redan har höga inkomster, men tycker ändå det är rätt väg.

– De kan i och för sig sätta av mer pengar själva eftersom de har högre lön, men om vi inte följer med i förmånerna på LO-sidan kommer folk att gå ur om de får högre pension i något tjänstemannaförbund, säger hon.

– Men det allra bästa skulle vara att i stället höja taket i det allmänna pensionssystemet, säger hon.

FAKTA: 1.200 kronor mer i månaden
I exemplet har vi satt Maria Falks inkomstuppgifter i en schablonmodell från AMF Pension och fått fram en möjlig summa för den framtida pensionen. Slutsumman kan dock variera kraftigt beroende på vilka schabloner för löneutveckling, återbetalningsskydd, värdeutveckling med mera som sätts in i modellen. I modellen förutsätts också att reglerna för den allmänna pensionen inte kommer att ändras.

  Gamla modellen Nya Avtalspension Saf-LO
Slutlön 23.600 23.600
Privat sparande 0 0
Avtalspension Saf-LO 4.300 5.500
Premiepension 3.200 3.200
Inkomstpension 9.200 9.200
   
Pension: 16.700 17.900


Läs också: artikeln "Äntligen rättvis pension", 28/9 2007