Svenskarna ska i fortsättningen inte behöva hålla reda på vilken myndighet de behöver vända sig till. Det är ett av syftena bakom ett nytt samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Ams.

– Vi gör detta för att kunna upprätthålla servicen i hela landet och skapa bättre service. Det handlar om att förmedla medborgarnas personliga möten med myndigheterna, säger Katrin Westling Palm, överdirektör på Skatteverket.

I mån av plats
I ett första steg kommer Försäkringskassan och Skatteverket att öppna gemensamma servicekontor på ett 80-tal platser i landet – i första hand i glesbygden.  Dessutom erbjuds Försäkringskassan och Skatteverket plats i arbetsförmedlingarnas lokaler, där det finns plats.

För att samarbetet ska fungera bättre vill de tre myndigheterna att regeringen ska ändra en del regler om bland annat behandlingen av sekretessbelagda uppgifter. I ett pressmeddelande förklarar de tre myndigheterna att samarbetet kan handla om allt från gemensamma lokaler till information och leverans av tjänster över myndighetsgränserna.

Borde förenkla
Som exempel tar Katrin Westling Palm en person, som ska starta ett företag. Det nya samarbetet gör att han eller hon kan få ett samlat beslut från myndigheterna. Däremot är inte det direkta syftet enligt henne att reda upp situationen för sjuka och arbetslösa som hamnar mellan Försäkringskassans och arbetsförmedlingens regelsystem. Samarbetet gör dock att det blir enklare att hantera deras ärenden, tror Katrin Westling Palm.

Läs också: artikeln "Ett ställe för alla problem", 12/9 2007

Läs också: artikeln "Den norska sjukan", 12/9 2007