Vad händer när de sociala skydden försämras? Ska facken ta över för att skapa trygghet och undvika dumpade löner?

I fackens ungdom samlade medlemmarna 25-öringar i kaffeburkar för att ge till kamrater som blev arbetslösa. Därmed behövde de arbetslösa inte ta jobb till lägre löner och därmed dumpa lönerna för hela arbetsstyrkan. Kaffeburkarna fungerade som de första a-kassorna, en försäkring mot utslagning och mot sänkta löner.

Denna tidiga insikt har följt facket. Därför ser många förbund med oro på de neddragningar som nu sker i de offentliga välfärdssystemen. Livs är det förbund som gått längst med försäkringslösningar utanför de vanliga avtalsförsäkringarna.

Förlorad trygghet
Förbundet har infört LO-paketet (se faktaruta). Därutöver har Livs också en inkomstbortfallsförsäkring som tagit över en del från den försämrade a-kassan. Livs ordförande Hans-Olof Nilsson säger:

– Facket ska försäkra mot sämre löner, arbetslöshet och förlorad trygghet. Vi ska göra det på ett kollektivt plan men också på ett individuellt plan, med LO-paket och inkomstförsäkring.

Enligt Hans-Olof Nilsson borde detta principiellt inte behövas, men när medlemmarnas ekonomi hotas är en inkomstförsäkring en naturlig förändring.

– Vi betalar skatt för att få den här tryggheten så ideologiskt är det fel. Men vi måste se till våra medlemmar. Om en medlem hos oss med 25.000 kronor i månaden blir arbetslös så kan han eller hon tvingas att leva på 14.900 kronor i månaden. Vår inkomstförsäkring ger en ersättning utan tak för de första 200 dagarna.

– Vi garanterar våra medlemmars trygghet när ingen annan gör det.

Solidaritet som minskar
Det kan dock leda till ytterligare försämringar, tror Renée Andersson på LO.

– Ju fler lösningar desto mer kan de skapa en neråtgående spiral, där ingen har lust att betala så mycket i skatt eftersom de får sin trygghet garanterad genom egna försäkringar. Man minskar solidariteten med det större kollektivet även om man samtidigt ökar den med det mindre kollektivet.

Men om vissa LO-fack täcker upp för försämringar och andra inte gör det uppstår ett nytt problem. Ska ett fackligt medlemskap vara olika mycket värt i olika förbund? Redan i dag skiljer sig medlemsförsäkringarna åt. Blir försäkringslösningarna ännu vanligare kan skillnaderna bli avgörande.

Per Bardh på LO ser ytterligare ett problem.

– Vi måste vara försiktiga med förbundsspecifika lösningar som hindrar rörligheten på arbetsmarknaden. Samma trygghetsnät bör finnas oavsett var man arbetar, i annat fall är det svårare att gå vidare till andra yrken, säger han.

Svårt att lita på
Med framtidens ovissa politiska bild är det dock svårt att förlita sig på politiska beslut, även vid en socialdemokratisk regering efter 2010, anser Per Bardh.

– Visst är det bra med återställare i a-kassan om det blir en socialdemokratisk regering. Men hur lång tid tar det till nästa regeringsskifte? säger han.

En del trygghetsfrågor som poli­tikerna tagit över kanske därför måste återbördas till parterna, anser han.

Hur många nya kaffebrukar måste då facken sätta upp i form av försäkringar när staten drar ned på de sociala skydden?

– Så länge det finns någon grupp som kan tänkas konkurrera med lägre löner så måste vi ta upp frågan. Vi kan inte lämna den hur den än ser ut. Annars skjuter vi oss själva i foten, säger Per Bardh.

FAKTA: LO-paketet och inkomstförsäkring
LO-paketet är ett gemensamt försäkringspaket som LO erbjuder förbunden via Folksam. Försäkringen gäller alla yrkesaktiva och omfattar en hemförsäkring, trygghetsförsäkring fritid, barngrupplivförsäkring och TGL efterskydd. Hösten 2007 har fem LO-förbund paketet: Livs, Målarna, Elektrikerna, Fastighets och Pappers. Två ytterligare förbund är på väg att införa LO-paketet. Det är Skogs- och träfacket samt Kommunal. På sikt väntas alla förbund införa paketet.

En inkomstbortfallsförsäkring finns för Livs medlemmar. Tre ytterligare förbund är på väg att införa en liknande försäkring: Transport, Handels och Kommunal. Försäkringen täcker upp inkomstbortfall vid arbetslöshet men kan se olika ut hos skilda förbund.

Läs också: artikeln "Regeringen tar från de fattiga så att facket måste täcka upp", 28/9 2007