Åtta av tio fackförbund diskriminerar unga människor i arbetslivet på grund av att de är just unga. De diskrimineras när det gäller lön men också vad gäller semestern.

– Trots att många fackförbund känner till att det är förbjudet att diskriminera på grund av ålder verkar de på inget sätt för att säkerställa ungas rätt till likabehandling, säger Hanna Hallin, ordförande i Sveriges ungdomsorganisationer (LSU).

LSU, som är en ideell organisation för olika ungdomsgrupper med tillsammans 700.000 medlemmar, har granskat fem TCO- och fem LO-förbund. I en rapport konstaterar de att fem av förbunden diskriminerar unga när det gäller lön och fem vad gäller semesterns längd.

EU beslutade för fem år sedan att alla länder ska förbjuda diskriminering i arbetslivet på grund av ålder. Sverige är i dag det enda land i EU som ännu inte infört direktivet i lagstiftningen. I rapporten slår LSU fast att fem av de undersökta förbunden har kollektivavtal som ger unga lägre lön än äldre. Fem av dem ger också äldre längre semester – med hänvisning enbart till åldern.

De fem granskade LO-förbunden är Byggnads, Kommunal, Handels, Hotell- och restaurang och Seko. Av dem är det bara Kommunal som inte lönediskriminerar unga, enligt LSU. Däremot diskriminerar Kommunal och Handels unga när det gäller semestern eftersom äldre får längre semester än yngre enligt avtalen.

– I våra avtal är det vad man gör som bestämmer lönen, inte vad man har för ålder, säger Lasse Thörn, chefsförhandlare på Kommunal.

Enligt LSU innebär ett uttalande av EU:s domstol att både privatanställda och offentliganställda redan i dag kan stämma arbetsgivarna för diskriminering på grund av ålder.