Drömjobbet är enligt Sveriges tjänstemän stimulerande, ansvarsfullt och kräver många bollar i luften. Men det verkar inte vara särskilt gott om dem.

Endast fyra procent av tjänstemännen anser sig i dag ha nått sitt drömjobb och hur många som hoppas nå dit, varierar stort mellan olika kategorier på arbetsmarknaden.
Mest pessimistiska är en äldre TCO medlem som bor i Norrland, enligt Alectas tjänstemannapanel. 37 procent av de TCO anslutna hyser inget hopp om att finna sitt drömjobb. Samma andel gäller de norrländska tjänstemännen.

Alla ser dock inte lika dystert på sin framtid. I åldersgruppen 25 till 28 år tror 62 procent att de i framtiden kommer att finna jobbet med stort J.

Genomgående för de personer som varit pessimistiska om sin framtid är att de inte trivts på sin nuvarande arbetsplats. Kompetensutveckling, psykisk arbetsmiljö och löneutveckling är sådant som de haft problem med.

– Det verkar som om de personerna har hamnat i en negativ spiral. De trivs inte på sin nuvarande arbetsplats men verkar inte ha de rätta verktygen för att ta sig vidare, skriver Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta, i ett pressmeddelande.

I Alectas tjänstemannapanel ingår 3.051 tjänstemän från hela landet.