Saf-LO Avtalspension bör vara en försäkring i stället för en huggsexa. Att locka LO:s medlemmar till aktiva val i smala fonder urholkar både solidariteten och pensionspengarna.

Nya Saf-LO Avtalspension är klar och premien uppförhandlad. Nu återstår det stora slaget bland valbara fonder om LO-medlemmarnas pengar. Men bilden av glädjerus inför valmöjligheter och uppmaningar att ge sig in i nya fonder kan i allra högsta grad ifrågasättas.

Sprid riskerna
Varje månad dras en summa på lönen som en försäkring inför pensioneringen. Ändå får försäkringstagaren själv stå för riskerna. Sjunker de valda fonderna är det individen som förlorar. Det bästa är naturligtvis att förvalta alla pengar i en påse, att låta professionella förvaltare placera pengarna och låta kollektivet gemensamt ta riskerna. Genom att sprida riskerna på ett så stort kollektiv som möjligt får vi ned kostnaderna för varje enskild medlem. Det ger i slutänden en högre pension för var och en – allt annat lika.

Den linjen är genomgående när LO i vanliga fall talar om försäkringar. I remissvaret till nytt pensionssystem 1994 skrev LO:
”På sikt kan solidariteten och det gemensamma ansvaret för pensionerna uppluckras om ett system med egenavgifter införs”.

LO skrev också att avgiften i allmänna fonder är betydligt lägre än avgifter i valbara fonder hos den allmänna pensionen – vilket betyder lägre pensioner. Och samma gäller för Saf-LO Avtalspension.

Blir aldrig hajar
I rättvisans namn ska sägas att de avtalade pensionssystemen ändå gick från mindre till större rättvisa i och med Saf-LO Avtalspension. I det gamla systemet kunde man i vissa lägen helt förlora sin avtalspension. Men att försöka få LO:s medlemmar att välja något annat än en traditionell försäkring eller breda fonder med låg avgift gör inte medlemmarna till börshajar – utan riskerar bara en trygg pension.

En del kanske höjer sin pension, de som har tid att följa utvecklingen och ofta byter fonder. Men det är knappast Sveriges undersköterskor som från sin jobbdator kan hålla daglig koll på börsens upp- och nedgångar. I övrigt finns bara ett klart samband mellan vilken fond man väljer och hur hög pensionen blir, och det är nivån på avgiften. Och låga avgifter finns i breda kollektiva fonder.