/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/Magdalena_Andersson3907.jpg
Moderatkvinnornas ordförande Magdalena Andersson anser att de tre procenten ansökningar om F-skattsedel som avslås utgör ett hinder för kvinnor som drömmer om att bli företagare. Foto: Fredrik Persson/Scanpix.

Det är för svårt att få F-skattsedel, hävdar regeringen som tycker att dagens regler hindrar nya företag. Oppositionen har en helt annan bild. Klart är att 97 procent av dem som ansöker om F-skattsedel får godkänt.

Magdalena Andersson, ordförande för moderatkvinnorna hävdar att just kvinnorna missgynnas av nuvarande regler.

– Kvinnor hindras i dag att ta till vara på sina livsdrömmar och starta egna företag, främst inom vården. De nuvarande reglerna kräver att företaget ska ha fler än en uppdragsgivare och det är något som en privat vårdgivare har svårt att leva upp till då de ofta jobbar enbart åt landstinget eller kommunen, säger hon.

Socialdemokraten Sven-Erik Österberg, vice ordföranden i riksdagens arbetsutskott, tycker att det hela är struntprat.

– Dessa får ju F-skattsedel. Det är mycket få som nekas i dag och det är de som tidigare inte har skött sig, säger han.

"Vill slå sönder den svenska modellen"
Sven-Erik Österberg ser en fara i att fler i framtiden kommer att vara egenföretagare.

– I grunden är det en ideologisk fråga. Regeringen vill slå sönder den svenska modellen, säger han och fortsätter:

– Genom att fler anställda får F-skattsedel kan de i stället bli anlitade som egna företagare. Då gäller inte kollektivavtalen.

Behöver vi fler företag i Sverige?

– Det är en bra fråga. Vad vi i vart fall inte behöver är fler oseriösa företag, svarar Sven-Erik Östergren.

Den sittande regeringen gick till val på att förenkla F-skattereglerna. De borgerliga hävdade att en allt för krånglig ansökningsprocess, parad med för höga krav på blivande företag, hämmade företagsklimatet.

Men hur ser det verkligen ut?

För att ta reda på det har regeringen utsett en särskild utredare. Christer Sjödin, till vardags lagman på kammarrätten i Sundsvall, tror att han kommer bli klar med utredningen ungefär i mitten av april nästa år.

– Vi ska bland annat utreda de problem som finns i dag, sammanställa statistik, göra internationella jämförelser samt komma med förslag på förbättringar, berättar han på väg hem efter det första mötet på finansdepartementet i tisdags.

Men LO-Tidningen har redan nu gjort en del av jobbet genom att helt enkelt ringa Skatteverket. Pia Blank Thörnroos är rättslig expert på myndighetens huvudkontor och hon har liten förståelse för att det skulle vara svårt att få F-skattsedel i Sverige i dag. Tvärtom.

– Det är svårt att få avslag på sin ansökan, säger hon. Då ska du antingen ha en skatteskuld till staten eller så är det ingen näringsverksamhet som du ska bedriva. Det räcker till exempel inte med att säga: Jag ska vara vikarie.

Kan bli avgörande fråga
Problem för företag med bara en uppdragsgivare finns inte enligt Pia Blank Thörnroos.

– Att starta exempelvis en vårdmottagning är inga problem. Vi beviljar många F-skattsedlar i dag till verksamheter med bara en uppdragsgivare, förklarar hon.

Pia Blank Thörnroos håller med Sven-Erik Östergren om att frågan kan få stor betydelse för arbetsmarknadens parter.

– Det är klart att arbetsgivare tycker att det är bra med folk som har F-skattsedel. De slipper ju allt arbetsgivaransvar, säger hon.

Från myndighetens sida ser de också stora risker med allt för lättvindiga regler.

– Det finns en stor risk för att det kommer in mindre seriösa aktörer på marknaden, det vill säga de som i dag får avslag på sina ansökningar, anser Pia Blank Thörnroos.

Trots skatteverkets farhågor vädrar Magdalena Andersson morgonluft.

– Det ska vara lätt att starta företag och nu tror jag att vi äntligen kan få till en förändring, säger hon.

FAKTA: Vad är en f-skattsedel?
En F-skattsedel behövs när du ska bedriva näringsverksamhet. Den gör att företaget får dra av momsen på inköp samt att du själv får bestämma vad du ska betala skatt på. Du ansöker på i Skatteverkets blankett 418. Handläggningstiden är två till tre veckor för 80 procent av ansökningarna.

  • Antal F-skattsedlar 2000: 609.805
  • Antal F-skattsedlar 2007: 743.338
  • Ökning 2000–2007: 133.533
  •  Ansökningar 2000–2007: 523.260
  • Nyregistreringar 2000–2007: 507.781
  • Avslag 200–2007: 15.479
  • Andel avslag 2000–2007: 2,9 % (2007 = t o m augusti)

Källa: Skatteverket