/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/renee_andersson_3907.jpg
De lagstiftade socialförsäkringarna är viktigast för tryggheten, säger Renée Andersson på LO. Foto: Fredrik Persson/Scanpix.

Det är de med lägst lön och störst risk som vinner mest på kollektiva avtalsförsäkringar, anser Renée Andersson på LO. Men viktigast är de lagstiftade socialförsäkringarna.

– Avtalsförsäkringar och socialförsäkringar fungerar lite som kommunicerande kärl. Om det blir försämringar i socialförsäkringarna försöker vi täcka upp för det, men samtidigt bör socialförsäkringarna vara så heltäckande som möjligt. Avtalsförsäkringarna ska ju bara vara grädde på moset, säger hon.

Det statliga socialförsäkringssystemet ska alltså alltid stå för det grundläggande skyddet. Men när det gäller avtalsförsäkringarna, varför inte höja lönen och låta var och en själv teckna och betala de försäkringar man vill ha?

– Framför allt handlar det om att sprida risken på så stort kollektiv som möjligt, förklarar Renée Andersson.

– Det blir dyrare om varje person ska stå för sitt eget försäkringsskydd. Nu kan vi hålla väldigt låga premier för mycket bra försäkringar.

Skydda sig mot risker
Ju mer man splittrar upp i mindre kollektiv desto mindre blir alltså riskspridningen. Och desto dyrare blir det för varje grupp att försäkra sig mot de risker som finns.

– LO-grupperna behöver i högre utsträckning ett bra försäkringsskydd. Det är också LO-grupper som ofta har de sämsta förutsättningarna att skaffa sig ett eget bra försäkringsskydd eftersom de generellt sett har lägre löner.

Vilken yrkesgrupp skulle i så fall få de högsta premierna?

– Ser vi till den avtalade arbetsskadeförsäkringen, TFA, så är det en hög risk för skador genom olycksfall inom träindustrin och livsmedelsindustrin. Det är två yrkesgrupper där de skulle få en ganska hög premie om de blev tvungna att teckna en
arbetsskadeförsäkring privat.

– En annan bra sak med avtalsförsäkringarna är garantiregeln. Om du har en avtalsförsäkring och det händer något får du ut din ersättning även om arbetsgivaren inte har betalat in någon försäkringspremie. Den garantin har du inte om arbetsgivaren har tecknat en privat försäkring.