Regeringens schabbel med en ny fastighetsskatt har sina komiska poänger. Under resans gång har man presentarat ett antal varianter som retat upp alla boendegrupper. De enda nöjda är de riktigt rika. De har redan kammat hem en rejäl vinst genom att markskatten har avskaffats.

Nu verkar det interna grälet om fastighetsskatten vara över. Regeringen föreslår i budgeten en kommunal fastighetskatt om 6 000 kronor (dubbelt så hög som sas i valet), höjd reavinstskatt med två procentenheter (mindre än vad man hotat med) och införandet av en skatt om 0,5 procent på uppskjutna reavinster (en nyuppfunnen pålaga som blir särskilt dyr för alla bostadsrättsinnehavare i storstäderna med uppskov).

Idén att beskatta hela uppskovsbeloppet istället för själva reavinsten innebär i praktiken att regeringen återinför en skärpt förmögenhetsskatt på bostäder.

Uppskovsbeloppet är ju inget annan än en i den nya bostaden nedplöjd förmögenhet. Regeringens innovation innebär att nu kommer även små förmögenheter att beskattas.