Elektrikerna får den näst lägst a-kasseavgift av alla när regeringen belönar fackförbund som är ”ansvarsfulla i löneförhandlingarna”.

Din avgift till a-kassan består av två delar. Dels en grundavgift för bland annat administration, som varierar mellan 84 och 135 kronor i månaden beroende på vilken a-kassa du är med i. Dels en ”förhöjd finansieringsavgift”, som är högst 300 kronor i månaden. Som mest kan det alltså kosta dig 430 kronor i månaden att vara med i a-kassan.

Den 1 juli 2008 ersätts den ”förhöjda ersättningsavgiften” med en ny ”arbetslöshetsavgift”. Den ska täcka 33 procent av arbetslöshetskassans utbetalningar till sina egna arbetslösa medlemmar. Det betyder höga avgifter i kassor med många arbetslösa, och låga avgifter i kassor med få arbetslösa.

Måttliga krav
Regeringens uttryckliga syfte är att ”ytterligare stärka drivkrafterna för arbetstagarorganisationer att vara ansvarsfulla i löneförhandlingarna”. Genom att driva måttliga lönekrav anses alltså fackförbunden kunna hålla nere arbetslösheten bland sina medlemmar, och därmed a-kasseavgiften.

Jämfört med i dag får du höjd a-kasseavgift om du är med i Hotell- och restaurangfackets eller livsmedelsarbetarnas a-kassa. Här når arbetslöshetsavgiften den 1 juli 2008 upp till de maximala 300 kronorna. Är du i stället elektriker blir den nya avgiften 56 kronor i månaden, en minskning med 175 kronor jämfört med i dag.

– Ett djupt orättvist system, anser Birgitta Lanér, biträdande förbundssekreterare i IF Metall och ordförande i a-kassornas samorganisation. Konjunkturens svängningar skapar arbetslöshet i många yrken. Hur mycket ska vi sänka lönerna för att parera de svängningarna?

Ett evigt skräckexempel
Irene Wennemo, ansvarig för välfärdspolitik vid LO, tar fasta på att avgiften i just elektrikernas a-kassa blir den näst lägsta på hela arbetsmarknaden.

– Elektrikerna är ju Svenskt Näringslivs ständiga skräckexempel på ett militant fackförbund som anses missbruka strejkrätten och uppträda oansvarigt i avtalsrörelserna.

Peter Schönefeld, kanslichef vid a-kassornas samorganisation, skönjer ett mönster.

– Vad jag kan se har yrken med höga löner låg arbetslöshetsrisk. Låg lön och dåliga villkor i övrigt medför hög risk att bli arbetslös.

FAKTA: Så ändras avgifterna till a-kassan
Regeringen har räknat fram vad den föreslagna arbetslöshetsavgiften innebär för medlemmar i de olika a-ksassorna. I åtta kassor ger den nya modellen högre avgift än i dag. Beräkningen bygger på en prognos av utbetalde ersättningar och är ungefärlig.

A-kassa Dagens avgift Ny avgift Ändring i juli 2008
jämfört med nu 
Akademikernas  150 61 -89
Lärarnas 150 63  -87
Finans- och försäkringsbranschens 158 48  -110
Farmacitjänstemännens 226 135 -91
SeA 227 156 -71
Elektrikernas 231 56  -175
ST:s 231 102 -129
SKTF:s 232 104 -128
Ledarnas 233 95 -138
Pappers 233 129  -104
Småföretagarnas 233 111 -122
Journalisternas 235 117 -118
Kommnalarbetarnas 240 159 -81
Sifs 241 140 -101
Säljarnas 241 172 -69
Svensk Handels o Arbetsgivarnas 242 210 -32
Hamnarbetarna 243 194 -49
AK Seko Service o kommunikation 245 199 -46
Skogs- och lantbrukstjänstemännen  245 226 -19
IF Metalls 246 172 -74
Skogs- och träfackets 246 208 -38
Bensinhandlarnas 247 263 +16
HTF:s 247 203 -44
Målarnas  247 187 -60
Byggnads 250 194 -56
Transports 250 216 -34
Alfa-kassan 251 300 +49
Fastighetsanställdas 251 267 +16
Handels 251 240 -11
Grafiska arbetarnas 254 248 -6
Livsmedelsarbetarnas 257 298 +41
Sveriges arbetares 263 300 +37
Hotell- och restaurangs 264 300 +36
Teaterverksammas 276 300 +24
Sveriges fiskares 289 300 +11
Musikernas 300 300 -+0


Läs också: artikeln "Deltidsarbetslösa  betraktas som fuskare", 27/9 2007
Läs också: artikeln "Hon drömmer om ett heltidsjobb", 27/9 2007