Kommunal har stämt Norrtäljeanstalten för etnisk diskriminering.

En man med judisk bakgrund vikarierade som vårdare på fängelset och blev utsatt för trakasserier av intagna som kallade honom judesvin. Mannens chef ville dock inte skriva någon incidentrapport om trakasserierna, utan ansåg att det var onödigt.

Facket anser att mannen även blivit diskriminerad vid en tjänstetillsättning. Trots att han hade bäst meriter, enligt facket, gick tjänsten som vårdare gick till en annan sökande.

Kommunal kräver i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen att staten betalar 400.000 kronor i skadestånd till mannen.