Nu medverkar kristdemokraterna till en höjning av bensinskatten – trots att de före valet lovade dyrt och heligt (med fingrarna på Bibeln?) att denna skatt skulle sänkas. Partiledaren Göran Hägglund himlar fromt med ögonen och hävdar att partiet var nödda och tvugna till detta löftesbrott. Av vem? Av vad? Sitt eget maktbegär?

Icke utan att jag erinrar mig den gamla frälsarsången ” Löftena skola ej svika”. En sång som uppenbarligen kristdemokraterna har glömt. Likaså med (åtminstone) ett av tio Guds bud: ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd”!

Ack ja. Är det inte dags att partiet byter namn? Att ståta med ”krist” i partinamnet ter sig förvisso icke så lite övermaga. Det är ju numera ett helt annat parti än som fanns i begynnelsen!

”Kalle”