Motsättningarna mellan LO-förbunden består. IF Metall tänker inte ställa upp på någon avtalssamordning där jämställdhetspott ingår.

– Vi vill slå vakt om en avtalsmodell där båda parter känner sig bekväma. En mekanisk framräkning av ett krav inger ingen respekt för förhandlingsprocessen, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

Redan under förra vinterns diskussioner om LO-samordningens gemensamma krav kritiserade IF Metall och de flesta av LO:s industrifack jämställdhetspotten. De ville i stället driva stora höjningar av lägstalönerna och satsa på de lågavlönade. LO-förbunden enades kring en kompromiss, som gjorde det möjligt att driva båda modellerna inom samordningen ram.

Jämställdhetspotten syftar till att rätta till löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade branscher. En pott som bygger på andelen kvinnor med lägre lön än 20.000 kronor i månaden tillfaller hela avtalsområdet.  Stefan Löfven tycker att jämställda löner ska uppnås på andra vis. Risken med att använda jämställdhetspotten en gång till är att högavlönade tjänstemän kan öka löneskillnaderna.

– För vår del blir det ingen mer avtalssamordning med jämställdhetspotten som grund. Vi vill ha en samordning inom LO och för det behöver vi finna en annan gemensam nämnare, säger han.

Inget nytt
Handels ordförande Lars-Anders Häggström reagerar mycket starkt på Stefan Löfvens uppfattning:

– Låglönesatsningen som Löfven förespråkar är en gammal och beprövad metod som inte jämnar ut skillnaderna mellan manligt och kvinnligt dominerade branscher.

Skogs- och träfackets avtalssekreterare Per-Olof Sjöö delar visserligen IF Metalls invändningar, men han tycker det är för tidigt att vara så bestämd. Först måste den pågående avtalsrörelsens utvärderas. Pappers är det enda industrifacket som är för jämställdhetspotten. Förbundets Matts Jutterström säger att distrikten nu rapporterar att jämställdhetspotten fungerar och lyfter lågavlönade kvinnors löner.

– Jag kan inte se någon motsättning mellan jämställdhetsspott och låglönesatsning. Det viktiga är dock att båda behöver samordning mellan LO-förbunden, säger han.

För tidigt att såga
Matts Jutterström tror att IF Metall strävar efter att stärka industrifackens position för att de ska vara löneledande i framtiden. Byggnads stöder jämställdhetspotten och ordföranden Hans Tilly tycker att det är otaktiskt att nu gå ut och kritisera jämställdhetspotten innan ens alla avtal klara.

– Men det är uppenbart att avtalssamarbetet mellan LO-förbunden inte är viktigt för IF Metall, säger han.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson konstaterar att jämställdhetspotten har gett större påslag till kvinnodominerade branscher, men han vill inte kommentera IF Metalls ställningstagande. Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens förhandlingschef Karl Olof Stenqvist har stor förståelse för IF Metalls hållning.

– Det är utmärkt att IF Metall insett detta och att det är viktigt för industriavtalets överlevnad. Det är inte bra med styrning utifrån.