De senaste tio åren har lönerna för tjänstemän varje år ökat med i snitt en halv procentenhet mer än för arbetare. Under 2006 var lönepåslaget dock 2,8 procent för både arbetare och tjänstemän, konstaterar LO i sin lönerapport.

– Det är andra gången under de senaste tio åren som arbetare och tjänstemän får lika mycket i procent räknat, säger LO:s utredare Mats Larsson.

Snittlönen under 2006 blev därmed 19.600 kronor för arbetare och 28.200 för tjänstemän.

Måttlig löneglidning
De främsta orsakerna till den jämna procentuella utvecklingen är dels avtalsrörelsen under 2004, dels att löneglidningen för tjänstemännen blev relativt måttlig under 2006.

I kronor räknat har dock tjänstemännen fått mer än arbetare, något som LO:s förste vice ordförande Erland Olauson vill lyfta fram.

– Jag tror inte vi har kunnat nå ut med det ordentligt. Det är ju ändå kronor man lever av, och att vi inom LO vill sätta våra avtalskrav i kronor i stället för i procent blir då också en låglönesatsning, säger han.

Kvinnor segar sig uppåt
En viss förändring ser rapporten också i löneskillnaden mellan män och kvinnor.

– Kvinnor har legat på ungefär 80 procent av männens löner i nästan 40 år, säger Mats Larsson.

– De senaste åren har kvinnorna ändå lyckats komma upp i 82 procent på tjänstemannasidan, men det beror främst på att kvinnor allt oftare jobbar som läkare eller arkitekter eller inom andra tidigare mansdominerade områden.

Kan pressa lönen nedåt
Löneskillnaderna inom samma yrkesgrupper är fortfarande betydligt mindre inom arbetarkollektivet än bland tjänstemän.

Erland Olauson ser en fara i att regeringens förändringar av ersättningsnivåerna och skatteregler kan sätta en press nedåt på arbetarlöner i framtiden.

– Det finns en sådan risk. I årets avtalsrörelse har lyckats möta det. Men förslag om avdrag för hushållsnära tjänster och vissa sänkningar av arbetsgivaravgifter är förslag som är ämnade att pressa ned lönerna för främst kvinnodominerade sektorer, säger han.

Lägst lön har arbetare inom kommuner och landsting. Högst lön har tjänstemän inom tillverkningsindustrin.

Läs mer: om löneutveckling och skillnader i boxen till höger på LO-Tidningens nättidning. Klicka på ”Läs mer” i den box som heter Lönestatistik.