Tommy Andersson valdes till ny ordförande för Grafiska fackförbundet i helgen. Han tar över efter Jan Österlind som går i pension.

GPS var en stor fråga för kongressen som hölls i Linköping. Bokstavskombinationen står för ett framtida storfack med grafiker, skog- och träarbetare samt pappersarbetare. Efter diskussion beslöt grafikerfacket att gå vidare med utredningen som förväntas leda fram till GPS.

Ett förslag var att samtidigt utreda ett framtida äktenskap med IF Metall. Men mot det argumenterade förbundsledamoten Stefan Granér:

– Alternativet IF Metall handlar om att gå in i ett färdigt koncept, då har vi ingen möjlighet att vara med och forma det framtida förbund vi behöver för våra medlemmar, sa han, enligt ett pressmeddelande från förbundet.

Nya ordföranden Tommy Andersson är 50 år och började sin yrkesbana som offsettryckare 1979 på Johnsson & Hill i Örebro. Hans fackliga karriär började ett år senare när han blev han invald i klubbstyrelse. 1993 blev han ombudsman i Örebro och 1997 valdes han till förbundets tredje ordförande och avtalssekreterare. Sedan 2003 har han varit förbundets vice ordförande.

Erik Georgii, biträdande avtalssekreterare, valdes till vice ordförande.