/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/emil_hult_3807.jpg
För Emil Hult är Målarförbundet irrelevant. Han säger att han aldrig behövt några fackliga tjänster, men att han faktiskt har börjat fundera på att gå med – för att få del av hemförsäkringen. Foto: Krister Larsson/Scanpix.

– Syftet med facket är väl att vara många tillsammans så då är det väl bra att Byggnads och Målarna går ihop.

Målaren Oscar Jonsson är försiktigt positiv till de två fackens sammanslagningsplaner, men han säger också att han inte vet så mycket om det planerade samgåendet.

– Ett större fack får väl större inflytande, men det får inte bli så att Byggnads tar över helt. Målarna måste även i fortsättning få föra fram sin uppfattning, säger han.

Oscar Jonsson arbetar på bygget av det nya storhotellet Sign vid Norra Bantorget i Stockholm – mindre än 100 meter från LO-borgen. På hans arbetsplats tar de fackliga frågorna inte särskilt stor plats. De flesta målarna är heller inte med i facket.

Försäkringen lockar
För Emil Hult är Målarförbundet irrelevant. Han säger att han aldrig behövt några fackliga tjänster, men att han faktiskt har börjat fundera på att gå med – för att få del av hemförsäkringen.

Om Målarna går med i Byggnads blir de en av bortåt 30 olika yrkesgrupper, den nästa största med drygt 11.000 personer. Största gruppen är träarbetarna, som är nästan 40.000. Göran Karlsson är träarbetare på samma hotellbygge. Han sätter upp gipsväggar i en korridor på åttonde våningen.

– Det går väl bra att facken går ihop. Jag kan inte se några nackdelar. Måleri är ju också ett byggjobb och det blir en större förhandlingsorganisation, säger han.

– En sammanslagning är bra både för Målarna och för oss. Vi får en större samordning på arbetsplatserna och de kommer att kunna utnyttja vår organisation, säger Hans Tilly, Byggnads ordförande.

Olika syn
Målarnas ordförande Lars-Åke Lundin berättar att det finns vissa invändningar i hans organisation. Det handlar om medlemsavgiften, som är uppåt 60 kronor högre i månaden hos Byggnads. Dessutom frågar sig en del hur det ska bli med granskningsavgiften. Byggnads har tagit bort den ur alla sina avtal medan Målarna har den kvar. Facken har också olika syn på hemförsäkringen.

Lars-Åke Lundin pekar på målen för samgåendet. De är bland annat att bli en starkare röst i samhällsdebatten, få större styrka i avtalsförhandlingarna samt erbjuda bättre medlemsservice och arbetsplatsbevakning.

Om de två går samman blir det ett storfack med 105.000 aktiva medlemmar och runt 40.000 pensionärer. Det här är inte den enda fackliga sammanslagning. På tjänstemannasidan går Sif och HTF ihop. Grafikerna, Pappers samt Skogs- och träfacket utreder ett gemensamt förbund.

FAKTA: Sammanslagningen den 1 januari 2009
Planen är att Målarna och Byggnads blir ett förbund den 1 januari år 2009. A-kassorna går samman den 1 oktober i år.
De första besluten om samgåendet ska tas i december på Byggnads extra möte med förbundsfullmäktige samt på Målarnas förbundsmöte. Målarna ska pejla läget i samband med firandet av förbundets 120-års­jubileum­ i oktober.