Den personal som arbetar i vårdtagarens hem har ofta en bristfällig arbetsmiljö. Utrymmena är anpassade efter den boende, inte efter den som arbetar där. Dessutom ökar hoten och våldet.

– Rent generellt finns det alla möjliga varianter på arbetsmiljö. Från en bra där man jobbar systematiskt till dåliga där många utsätts för hot och våld, verbalt och konkret, säger projektledaren och arbetsmiljöinspektören Alen Fazlic på Arbetsmiljöverket.

– Ibland far personalen illa av press och stress som inte uppmärksammas eftersom det saknas handlingsplaner.

I undersökningar inom den öppna hemtjänsten har nästan hälften av de anställda uppgett att de varit utsatta för hot och våld.

Tre problem
Arbetsmiljöverket fokuserar nu på tre områden: belastningsergonomi som lyft och förflyttningar i trånga utrymmen, våld och hot samt trafiksäkerhet.

De anställda i hemmen arbetar ofta utan kolleger, och de vårdar personer som missbrukar, är psykiskt instabila och kan bli våldsamma och aggressiva. Resorna mellan arbetsplatserna är många gånger stressiga.

– Trafik är ju ett område som man inte så ofta tänkt på som arbetsgivare, säger Alen Fazlic.

Tre steg
Arbetsmiljöverkets insatser kommer att ske i tre steg.

I dagarna inleds seminarier runt om i landet där offentliga och privata arbetsgivare utbildas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därefter inleds ett samarbete med andra berörda myndigheter, i första hand länsstyrelser och Socialstyrelsen.

– Tanken är att skapa och fördjupa kontakter och där det går att gemensamt informera politiker om problematiken.

I april 2008 påbörjas riksomfattande inspektioner som fortgår i nästan ett år.

Insatsen berör omkring 130.000 arbetstagare, till största delen kvinnor.