Svenskt Näringsliv bjuder in LO och PTK för att förhandla fram ett nytt huvudavtal, och på så sätt reformera den svenska arbetsmarknaden.

På sitt styrelsemöte i dag, fredag, enades Svenskt Näringsliv och dess medlemsförbund om att skicka en skrivelse till LO och PTK och föreslå ett gemensamt reformarbete.

Ambitionsnivån är hög: Svenskt Näringsliv hoppas att parterna ska hitta fram till en ny samarbetsanda och ett nytt huvudavtal, som ersätter huvudavtalet mellan LO och dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen från 1938 – Saltsjöbadsavtalet.

– Det blir allt mer uppenbart att reformer på arbetsmarknaden behövs. Om parterna inte själva gör någonting kommer lagstiftaren förr eller senare att ta tag i problemen, säger Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.

Omodernt
Svenskt Näringslivs utgångspunkt är att omvärlden har förändrats. Ekonomin är global, investeringar sker där förutsättningarna är bäst. Men reglerna på den svenska arbetsmarknaden är inte anpassade till denna nya situation, hävdar arbetsgivarna. Det yttrar sig bland annat i att en miljon människor i arbetsför ålder, bland dem många ungdomar och invandrare, står utanför arbetsmarknaden.

– Just nu har vi en exceptionell högkonjunktur, som döljer Sveriges strukturella problem. Men de finns där, och kommer att bli mer synliga när konjunkturen vänder, säger Signhild Arnegård Hansen, ordförande i Svenskt Näringsliv.

– Murarna är höga mellan dem som har jobb och dem som står utanför, och tyvärr höjdes de ytterligare i årets avtalsrörelse.

Nya konfliktregler?
Det Svenskt Näringsliv vill förändra är först och främst formerna för kollektivavtalsförhandlingarna, inklusive spelreglerna vid konflikter. Svenskt Näringsliv har i flera år uttryckt sitt missnöje med hur vissa fackförbund – kanske särskilt Elektrikerna och Transport – har använt konfliktvapnet.

– Vi är inte ute efter att ta bort konflikträtten, som för övrigt är grundlagsskyddad, försäkrar Svenskt Näringslivs vice vd Jan-Peter Duker. Men konfliktvapnet måste hanteras bättre. Vi vill diskutera sympatiåtgärder, och hoppas föra in någon form av krav på proportionalitet mellan stridsåtgärderna och det syfte som de används för.

Därtill skulle regler om anställningsskydd kunna ingå i ett nytt huvudavtal. I dag finns de reglerna i lagen om anställningsskydd (las) men stora delar av lagen är dispositiv, det vill säga möjlig att ersätta med kollektivavtal.

– Las är inte den trygghet den en gång var, säger Jan-Peter Duker. Och lagen utestänger människor från arbetsmarknaden, samtidigt som den låser in andra människor i jobb som de inte trivs med.

Lönsamma företag
Svenskt Näringsliv anser att arbetsgivare och anställda har ett gemensamt intresse av lönsamma, konkurrenskraftiga företag som skapar jobb och investeringar i Sverige. Och facken ser det nog på samma sätt, hoppas arbetsgivarna.

– Vi har en seriös vilja till konstruktiv dialog. Vi hoppas nå en ny ton, på samarbetsanda, försäkrar Signhild Arnegård Hansen.

”Wanja var modig”
Urban Bäckström uttalade sig skeptiskt när LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin i somras föreslog samtal parterna emellan, även om konfliktreglerna. Man är alltid lite avvaktande inför det som är nytt, förklarar Urban Bäckström, som tillägger:

– Det har varit en process att få enighet på arbetsgivarsidan i den här frågan.

– Wanja var modig som sträckte ut en hand i Almedalen, det har jag sagt till henne.

LO välkomnar
I ett pressmeddelande välkomnar Wanja Lundby-Wedin Svenskt Näringslivs inbjudan.

– Det är positivt att Svenskt Näringsliv visar att man vill slå vakt om den svenska modellen och tillsammans med oss är beredda att försvara kollektivavtalen genom ett nytt huvudavtal.

– LO delar uppfattningen att det behövs ett nytt samförstånd mellan arbetsmarknadens parter för att möta de utmaningar som globaliseringen innebär, säger Wanja Lundby-Wedin.

Läs också: Samtalen blir varken enkla eller smärtfria