ANALYS. Det blev Svenskt Näringsliv som formulerade den öppna inbjudan till LO och PTK om nya samtal om hur svensk arbetsmarknad kan utvecklas. I dag, fredag, kom utspelet som legat i korten allt sedan i somras då idén om att se över huvudavtalen väcktes under Almedalsveckan.

Bakom inbjudan från arbetsgivarna finns inte enbart eller främst ett nyvaknat intresse för att samtala med LO eller PTK. Ambitionen har varit den motsatta under snart 17 år.

Politiskt motstånd
Nej, det är snarare moderaternas hårdnackade motstånd mot arbetsgivarkrav på lagstiftning som drivit fram dagens inbjudan. Vetskapen eller insikten om att de efterfrågade förändringarna inte kommer den politiska vägen har minimerat handlingsalternativen för Svenskt Näringsliv. Och om inte politiken levererar, ja då återstår bara partssystemet.

LO och PTK inbjuds nu därför till överläggningar om en lång rad av de frågor som under senare tid mest haft politiska förtecken, Det gäller framför allt las och konflikträtten. Men inbjudan är avsevärt bredare än så och rymmer också en rad områden där fackföreningsrörelsen och tjänstemannarörelsen har tydliga intressen av att flytta fram positionerna. Det gäller inte minst omställningsstöd vid rationaliseringar.

Lönebildningen
Men också lönebildningen finns i den öppna inbjudan. Erfarenheterna från vinterns och vårens förhandlingsrunda kan för båda parter tjäna som utgångspunkt för funderingar över institutionella förändringar eller annat som kan stärka processen.

Att agendan innehåller en rad oerhört konfliktladdade och besvärliga frågor är ställt utom allt tvivel, men samtalen i sig skickar en tydlig signal till omvärlden, inkluderande de lagstiftningsivriga politikerna i tre av alliansen partier: Detta är en fråga för partssystemet.

Knappast smärtfritt
De kommande samtalen betyder emellertid inte att ett nytt reviderat huvudavtal eller andra överenskommelser växer fram enkelt och smärtfritt. Men initiativet i sig visar partssystemets inneboende förmåga, om viljan finns.

Efter snart 17 år utan särskilt täta kontakter kan dagens inbjudan därför vara början till något nytt som har större möjligheter att utveckla både löntagarna och företagen än all tänkbar lagstiftning. Politiska ingrepp löper dessutom alltid risk att utsättas för återställarpolitik. Det vill varken fack eller arbetsgivare.

Läs också: nyhetsartikeln SN vill ändra regler – ihop med facken