/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/mona_sahlin_3807.jpg
– Vår arbetsmarknadspolitik nådde inte ut till dem som stod längst bort från arbetslivet, medger Mona Sahlin. Och det blev för stort fokus på likhet i behandlingen. Vi var för fega med att tillåta olikheter. Foto: Malin Hoelstad/Scanpix.

En tredjedel av föräldraledigheten till mamman, en tredjedel till pappan och en tredjedel att dela på. Den linjen kommer s-ledaren Mona Sahlin att driva.

I en intervju med LO-Tidningen tar Mona Sahlin mycket klar ställning för att fler dagar i föräldraförsäkringen ska knytas till mamman respektive pappan – den fråga som vållade hårdast strid på socialdemokraternas senaste ordinarie partikongress.

– Jag övertygad om att vi måste dela på föräldraförsäkringen om vi ska få föräldrar att dela lika på ansvaret för barnen, säger Mona Sahlin.

– Där har jag ännu inte en majoritet i mitt parti med mig. Därför ser jag med stor spänning och intresse fram emot debatten kring partiets rådslag om välfärdspolitiken. Jag hoppas mycket att vi ska komma fram dit där LO har landat: en tredelning av föräldraförsäkringen.

Fyra femtedelar
Av de 390 dagarna med föräldrapenning för varje barn är i dag 60 vikta för vardera föräldern, medan resterande 270 dagar får fördelas som föräldrarna vill. I praktiken tar kvinnorna ut fyra femtedelar av ledigheten.

Socialdemokraternas partikongress i Malmö hösten 2005 tog inga steg mot att knyta ytterligare dagar till mamman respektive pappan, trots att bland andra s-kvinnorna kämpade hårt för det. Men Mona Sahlin hoppas att stämningarna i partiet har förändrats sedan dess. Och hon tänker driva på.

– I den mån en partiledare spelar roll för debatten, så hoppas jag helt oförblommerat att mitt sätt att se på frågan, och mitt sätt att argumentera och bilda opinion, också kommer att påverka mitt parti.

Mäktigt land
Inte minst ett besök på Island, där föräldraförsäkringen är tredelad, har gjort intryck på socialdemokraternas nya partiordförande.

– Det var fascinerande att se hur fort den reformen förändrade verkligheten för både män, kvinnor och barn i ett relativt konservativt samhälle.

”Konservativt”, ”omodernt” och ”förlegat” är annars ord som Mona Sahlin använder om det samhälle som den borgerliga regeringen nu skapar. Alliansens analys av Sveriges problem är enkel: Det har lönat sig för dåligt att arbeta. Sänkt skatt för dem som arbetar, och hårdare villkor för arbetslösa och sjukskrivna, ska ge ”ökade drivkrafter” för arbete.

Mona Sahlin underkänner den analysen.

– I Sverige var vi i alla fall på god väg att avskaffa fruktan som den enda drivkraften för arbete. Jag är fortfarande övertygad om att det är rätt sätt att se på arbetsmarknaden. Det är bara med trygghet som människor vågar förändra.

– Att arbete ska löna sig är självklart för ett arbetarparti. Men de borgerliga gör det framför allt tuffare att inte ha jobb. Klyftorna mellan dem som har och inte har arbete ökar.

Ett piska-morot-recept
Att många slogs ut från arbetsmarknaden under tolv års socialdemokratiskt styre är ett faktum. I valet 2006 tycktes väljarna ha större tilltro till alliansens piska-morot-recept än till s-regeringens politik. Varför?

– Frågan är om det var det borgerliga receptet som vann – eller vi som förlorade, svarar Mona Sahlin. I vår egen analys såg vi att väldigt många väljare tyckte som vi, men de var inte säkra på att vi tyckte så längre. Såg vi att arbetslösheten fortsatte att vara ett stort problem, framstod vi som energiska orättvisebekämpare? Eller som ganska trötta försvarare av system? Min analys av valet ligger där.

Svaret på vad som ska göras åt utslagningen från arbetsmarknaden är alltså inte borgarnas ”ökade drivkrafter”, som för Mona Sahlin är synonymt med ”ökade klyftor”. Utan det rakt motsatta.

– Att minska klyftor är det mest moderna en politisk kraft någonsin kan göra. Ökade klyftor konserverar en gammal och omodern arbetsmarknad, medan minskade klyftor innebär större trygghet för den som måste förändra sig.

Lagstiftad heltidsrätt
– Vårt alternativ kommer att handla om en ännu starkare arbetsmarknadspolitik, med mycket mer av vuxenutbildning, utbildning för bristyrken och andra utbildningsinsatser. Vi måste bekämpa diskriminering på grund av ålder, etniskt ursprung och kön, ett annat hinder för dem som står utanför. Och vi ska lagstifta om rätten till heltid för dem som i dag jobbar deltid mot sin vilja.

Den nya socialdemokratiska jobbpolitiken ska ta form i ett rådslag inom partiet, som nu förbereds av en grupp under Thomas Östros och Luciano Astudillos ledning. En striktare arbetslinje, med tydligare krav på den som får ersättning från a-kassan, finns med i diskussionen.

– Arbetslinjen betyder för mig att man alltid, alltid ska ha rätt att få en, två, fyra, åtta chanser att komma tillbaka, säger Mona Sahlin.

Alla ska med
Att aldrig ge upp om att en människa kan bidra med något på arbetsmarknaden. Inom arbetsmarknadspolitiken har personer som varit arbetslösa länge klassats som ”icke behandlingsbara”. Det tycker jag inte att en socialdemokratisk politik ska tolerera.

– Till arbetslinjen hör förstås också en plikt att göra det man kan. Vi socialdemokrater har diskuterat det för lite: Vad innebär pliktdelen? Alla kan inte göra lika mycket. Men alla kan göra något.

Med höjda avgifter till a-kassan och slopad avdragsrätt för fackföreningsavgift har den borgerliga regeringen gjort det svårare för de fackliga organisationerna att rekrytera och behålla medlemmar. Både a-kassorna och LO-förbunden tappar medlemmar i rask takt. Mot den bakgrunden vägrar Mona Sahlin att svara isolerat på LO-Tidningens frågor om hur socialdemokraterna kan säga nej till en obligatorisk inkomstförsäkring vid a
rbetslöshet, samtidigt som obligatorisk försäkring vid sjukdom och arbetsskada är självklart.

– Du måste lägga hela pusslet, säger Mona Sahlin, för första gången med viss otålighet i rösten. Se hur synen på facket, a-kassan, anställning och F-skattesedel förändras i Sverige!

– Det är inte av vänlighet som de vill göra a-kassan obligatorisk. Borgarna har en agenda som handlar om att minska anslutningsgraden till facket. I den ingår det att göra a-kassan till en del av socialförsäkringssystemet.

Ingen tillfällighet
Diskrimineringslagarna är en stor del i partiets rådslag om jobbpolitiken. Mona Sahlin betonar att diskriminering på grund av kön, etniskt ursprung och ålder inte kan behandlas som enstaka olycksfall. Diskrimineringen är strukturell, systematiskt, djupt inbäddad i samhället.

– Då räcker det inte med den typ av diskrimineringslagar som Sverige har haft hittills. Det krävs en mycket större fokus på att rättigheterna ligger hos den som känner sig utsatt för diskriminering, och bevisbördan på den som anklagas för att ha diskriminerat någon.

– Här har facket varit dåligt, här har partiet varit dåligt. Jag och Wanja har tagit varandra i hand på att se hela frågan med andra ögon.

Mona Sahlin hänvisar ofta och med självklarhet till sin goda relation med Wanja Lundby-Wedin och till ”de fackliga kompisarna”, som också deltar i partiets rådslag. Men på en punkt är hon inte nöjd.

– Om det är någonting jag vill vädja till fackföreningsrörelsen om, med ilska och otålighet i rösten, så är det: Hjälp till att föra in politik på arbetsplatsen igen! Det finns ingenting som är så farligt för en arbetarrörelse som om den politiska debatten på jobbet tystnar. Partiet klarar inte det här själv. Och facket kan inte förändra världen ensamt.

FAKTA: Mona Sahlin
Ålder: 50 år.
Familj: Gift med Bo Sahlin,­ tre barn
Bor: Radhus i Nacka.
Senast lästa bok: Ett annat Ryssland av Anna Politkovskaja. ”Annars läser jag mycket deckare.”
Musik: ”Herr Springsteen är med jämt och ständigt. Så är det disco, Madonna, Manic Street Preachers”
Passioner: Musik, politik och fotboll (spelat tjejfotboll i Nacka). Ser gärna AIK: s matcher. ”Jag har fått lära hela staben att förstå fotboll, de är helt värdelösa”.

FAKTA: Sahlins liv i siffror
1957: Föds i Sollefteå 9 mars av föräldrar som båda är aktiva inom arbetarrörelsen: pappa Hans som ordförande i arbetarekommunen, mamma Siv som Folkets hus-föreståndare.
1964: Grundar hon svenska Barbieklubben, debuterar i pressen som klubbens ordförande.
1973-1984: Aktiv i SSU på klubb-, distrikts- och förbundsnivå. Ordförande i Stockholmsdistriktet, nära att bli SSU:s ordförande på kongressen 1981.
1976: Tar studenten efter treårigt gymnasium och jobbar därefter bland annat som köksbiträde och kontorist.
1976–1977: Vice ordförande i Elevförbundet.
1982–1990:  Riksdagsledamot. När hon väljs in som 25-åring är hon yngst i riksdagen. Ordförande i arbetstidsutredningen, styrelseledamot i Arbetslivscentrum, regeringens representant i Riksidrottsförbundet.
1990–1991: Arbetsmarknadsminister. Blir minister i januari 1990, och redan i februari får hon försvara regeringens krispaket med löne- och strejkstopp.
1991-1992: Riksdagsledamot, ordförande i arbetsmarknadsutskottet.
1992–1994: Socialdemokraternas första kvinnliga partisekreterare.
1994–1995: Jämställdhetsminister och vice statsminister.
Hösten 1995: Lämnar regegeringen på grund av kontokortsaffären. Tar ”time out” från politiken. Kandiderar inte längre till posten som ny s-ordförande, till vilken hon har varit favorit.
1995–1998: Egen före­tagare.
1998–2002:  Statsråd i näringsdepartementet
2002–2004:  Statsråd i justitiedepartementet
2004–2006:  Samhällsbyggnadsminister och departementschef i Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
2006–:  Riksdagsledamot, vice ordförande i riksdagens socialutskott
2007–:  Partiordförande för socialdemokraterna

FAKTA: Sagt om Sahlin

"Att Mona blir partiledare är en förutsättning för en individualiserad föräldra­försäkring, där båda föräldrarna får lika mycket tid med barnen. Hon är en person som inte är rädd för opinionen. Hon vågar ta fighter.”

Nalin Pekgul, s-kvinnornas ordförande
LO-Tidningen i mars 2007

”Hon överraskade oss. Jämfört med andra politiker har hon gjort mycket.”

Svante Axelsson, general­sekreterare på Naturskydds­föreningen

Tidningen Fokus 3/2007.

”I många svåra situationer är det hon som visat vägen för grabbarna med hår på bröstet. Hon har förmågan att både tänka nytt och försvara grundläggande värderingar”.

Förre utrikesministern Sten Andersson,
under Toblerone­affären

”Det är inte så märkvärdigt, det som kommer över hennes läppar. Man tilltror henne större politisk kapacitet än vad hon har.”
Göran Persson
i SVT