.. Michael Wood, USA:s ambassadör i Sverige och gammal kompis med George W Bush.

Du har bestämt dig för att prioritera en sak här i Sverige – One Big Thing – som du kallar det. Berätta!
– I grunden är jag affärsman. När jag vaknade morgonen efter att ha blivit utsedd ställde jag mig frågan: Vad gör en ambassadör? Jag kom fram till att det behövdes ett mål att arbeta för. Jag frågade personalen på ambassaden vad de sysslade med och de gav mig en lista med 50 punkter. Det kokade vi ner till tre. När jag var tillbaka i USA visade jag listan för presidenten och bad honom välja en av de tre punkterna.

Vad valde han?
– Prioriteringen att leta upp smarta svenska företag som sysslar med alternativ energi och sammanföra dem med riskvilligt amerikanskt kapital. Medvetenheten, kunskapen och forskningen om alternativ energi finns i det här landet. Åk till Sverige och se vad du kan lära dig om detta, sa presidenten.

Och vad har du gjort?
– Jag har rest runt och besökt företag som arbetar med vindkraft, vågkraft, energisparande fönster, företag som gör biogas av avloppsvatten och slakterirester. I våras presenterade jag företagen för amerikanskt riskkapital.

Är amerikanska investerare intresserade?
– Intresset är enormt! Jag läste nyligen i The Economist att USA investerar sex gånger så mycket i alternativ energiteknik som hela EU tillsammans. Vind, sol och gas kommer att bli big business i framtiden.