LO och Svenskt Näringsliv har beslutat om det nya valet, trots att det hittills har varit svårt att få människor att göra aktiva val för avtalspensionen. Skälet är att ett nytt kollektivavtal om pensionerna för privatanställda arbetare träder i kraft vid årsskiftet.

Samtidigt upphandlar LO och Svenskt Näringsliv nya fondförsäkringar och livförsäkringar där pensionspengarna kan sparas.

– Det bolag som du tidigare har valt att ha dina pensionspengar hos kan komma med helt andra sparprodukter och avgifter från och med 2008, säger Ellen Nygren, pensionsförhandlare vid LO.

– Det kan också hända att ditt gamla bolag inte längre går att välja som förvaltare för avtalspensionen. I dag är ungefär 25 bolag valbara, från årsskiftet blir det ett tiotal.

Måste välja om
Därför anser LO och Svenskt Närings­liv att alla arbetare som nu tjänar in Avtalspension Saf-LO, ungefär 1,5 miljoner personer, måste välja förvaltare på nytt.

– Exakt när har vi inte bestämt, säger Ellen Nygren. Det blir senast i december nästa år, eftersom de pensionspremier som tjänas in under 2008 förs över till den enskildes pensionskonto i början av 2009.

– Valet kommer att kräva mycket information, inte bara om hur man väljer, utan om hela pensionsavtalet och skillnaden mellan olika sparformer.

Oflyttbara stålar
Observera att omvalet bara gäller de pensionspengar som tjänas in från och med 2008. Pengar som har tjänats in dessförinnan blir kvar i det sparande som den enskilde LO-medlemmen har sedan tidigare.

En rad bolag som i dag förvaltar LO-medlemmarnas pensioner kommer alltså att fortsätta med det, även om de inte kvalificerar sig som förvaltare av avtalspensionen i den pågående upphandlingen. Vilka avgifter de ”gamla” förvaltarna tar ut kan LO och Svenskt Näringsliv inte påverka.

FAKTA: Saf-LO avtalspension
Från och med den 1 januari 2008 avsätter arbetsgivarna en summa motsvarande 4,5 procent av lönen till de anställdas pensioner, mot tidigare 3,5 procent. På lön ovanför en viss gräns, 28.700 kronor i månaden, blir pensionsavgiften hela 30 procent av lönen.