/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/cm_jonsson_3807.jpg
Ett smalare, vassare forskningsinstitut är ett av de förslag som LO funderar på, berättar Claes-Mikael Jonsson. Foto: Anders Wiklund/Scanpix.

LO överväger att starta ett forskningsinstitut i egen regi. Institutet ska ägna sig åt arbetslivsforskning och ersätta Arbetslivsinstitutet som lades ner den 1 juli.

Under våren och hösten kommer LO att samla arbetslivsforskare från Sverige, men också från Tyskland, Danmark och Norge, för slutna seminarier. Tanken är att få en bild av den forskning som bedrivs på området.

– Med utgångspunkt från detta ska vi sedan ta ställning till vad vi ska göra: Starta ett nytt institut eller kunskapscentrum, och om detta i så fall ska ske i samråd med parterna på arbetsmarknaden eller om vi ska köra helt i egen regi, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

Rekordsnabb nedläggning
Enligt honom går åsikterna isär inne i LO-borgen om vilken väg man ska välja. Ali lades ner efter en rekordsnabb behandling. Beslutet togs av riksdagen i december och den 1 juli stängdes verksamheten på myndigheten som hade 425 anställda. 200 av dem var arbetslivsforskare.

– Vi befinner oss i en reflektionsfas just nu. Konsekvenserna av nedläggningen är svåra att överskåda. Vi vill identifiera vilket kunskapsbehov som finns och vad för forskning som bedrivs. En variant vore ett smalare, vassare forskningsinstitut, säger Claes-Mikael Jonsson.

Beslutet att lägga ner Ali var något av det första den nya borgerliga regeringen gjorde efter makttillträdet.  ”Det är inte rätt att den här typen av forskning går över statsbudgeten. I stället ska forskarna konkurrera om pengarna”, motiverade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin beslutet.

”Jag tror att skälet är grundläggande ideologiskt. Det är en så liten besparing av hela budgeten så jag tror det finns en föreställning om att vi företräder något som de inte gillar”, sa Roland Kadefors, forskare och adjungerande professor på Chalmers i Göteborg, när beslutet var fattat.

Brett bevakningsområde
Ali bedrev forskning om allt från arbetsmiljö, ledarskap och arbetsrätt till frågor om löneutveckling, arbetslöshet och hur vissa arbeten till exempel kan underlättas med datasimulering.

– Att Arbetslivsinstitutet lades ner är inget unikt för Sverige, förklarade Bruce Kaufman, professor i nationalekonomi vid
Georgiauniversitetet i USA, vid en konferens i Stockholm i veckan.

Han beskrev att samma sak sker över hela världen just nu. Forskning kring arbetsmarknad och arbetsliv är på reträtt.

– Kapitalismen går i cykler och just nu är man tillbaka där man var för hundra år sedan då man betraktade människan som vilken vara som helst, som olja eller kol. Det betraktelsesättet blir hela samhället lidande av – då som nu, sa Bruce Kaufman, en av världens främsta experter på arbetslivsforskning.

Läs också: reportaget "Institutet som sjunger på sista versen", 1/6 2007