/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2007/stefan_grandien_3807.jpg
Stefan Grandien. Foto: Pernilla Wahlman

Största problemet för dem som jobbar på bemanningsföretag är att de saknar egna fackliga företrädare, anser Stefan Grandien.

Själv ska han under hösten vara just ett slags företrädare för bemannings­anställda i Gävle. LO-facken finansierar projektet och uppdraget är på halvtid. Stefan Grandien vill inte kalla sig ombudsman – men han blir den förste som på lokalplanet har en anställning för att ta sig an de uthyrdas villkor.

– Facket har svårt att svara upp mot bemanningsbranschen. De anställda känner sig ofta både som andra klassens anställda och andra klassens fackmedlemmar. Med egna företrädare skulle uthyrningspersonalen bättre kunna kontrollera avtalet och att lagar och andra regler följs, säger han.

Länge fattats
Stefan Grandien är vice ordförande i IF Metalls klubb på Ericson i Gävle. Företaget har länge haft inhyrd personal. De anställda är runt 400 och de inhyrda kan vara upp emot 100 personer. Han berättar att en facklig förtroendeman på Proffice förlorade sitt jobb, och att det sedan dess inte har funnits någon facklig företrädare på Proffice i Gävle.

– Det var en väldigt effektiv smäll mot den fackliga verksamheten, säger han.

Den fackliga förtroendemannen var hyrd av Ericsson, som inte förnyade hans kontrakt, eftersom han som facklig företrädare inte kunde ha en hundraprocentig närvaro. Det ledde till att Proffice inte ansåg sig kunna ha honom kvar. Stefan Grandien hoppas på den utvecklingsfond som finns i nya bemanningsavtalet mellan arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen och de 15 LO-förbunden. Arbetsgivarna ska betala 0,04 procent av lönesumman till fonden. Syftet med fonden är att se till att avtalen efterlevs bättre, bland annat genom forskning, utbildning och information.

Besökstillstånd
I avtalet finns också nya skrivningar om att alla nyanställda i bemanningsföretag har rätt till facklig introduktion på arbetstid. Parterna är överens om att stärka den lokala fackliga verksamheten, och en facklig förtroendeman ska ha rätt att regelbundet besöka bemanningsföretagets anställda.

– Det vore jättebra om utvecklingsfondens pengar kan användas till att betala för fackliga före­trädare. Det nya avtalet är ett steg framåt. Det känns som det börjar hända något, säger Stefan Grandien.

Gunnar Järsjö, chefsförhandlare hos Bemanningsföretagen, säger att fack och arbetsgivare tillsammans måste bestämma hur pengarna i fonden ska användas.

– För fackets del är det dags att stå upp för de bemanningsanställda, säger Stefan Grandien som ska kartlägga problemen i Gävle.

På sikt befarar han att bemanningsbranschen kan bidra till att luckra upp anställningsförhållandet. Uthyrningsverksamheten kan göra att det blir mer naturligt att alla blir egna företagare.

FAKTA: 30.000 anställda i bemanningsföretagen
Bemanningsföretagen har nära 400 medlemsföretag, som tillsammans har runt 30.000 årsanställda. I bemanningsavtalet, som slöts före semestern, förbinder sig arbetsgivarna att stärka den lokala fackliga verksamheten. Uthyrda ska ha samma villkor och löner som anställda på företaget där de hyrs in.

Avtalet löper på tre år och är värt 10,8 procent, där 0,6 procent går till avtalspensionen. Lägstalönen höjs med 2.325 kronor till 18.910 kronor för kvalificerade yrkesarbetare. Den garanterade lönen, som betalas ut när den anställde inte är uthyrd, är minst 90 procent av den personliga lönen.