I en värld där Sverige snabbt går mot tjänsteproduktion av högkvalificerade tjänster är det viktigt att både omskola och utbilda arbetskraften, anser LO-ekonomen Lena Westerlund som efterlyser aktiva insatser för arbetslösa i regeringens budget.

Det finns därmed två vägar för aktiv arbetsmarknadspolitik, hävdar hon: dels att subventionera med olika anställningsstöd för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, dels genom att omskola arbetslösa och höja deras kompetens.

– Budgeten satsar i huvudsak på subventionssidan och inte på att uppgradera kunskap och kompetens hos de arbetslösa. Samtidigt har vi en hög efterfrågan på arbetskraft, därför bör man i stället öka utbildningen till bristyrken.

– Men regeringen är negativ inställd till arbetsmarknadsutbildningar generellt, och den håller fast vid billiga insatser som coachning i stället för dyrare utbildning.

Räcker inte
Lena Westerlund tycker dessutom att de subventioner som ges är för otillräckliga.

– Nystartsjobben har lägre subventionsgrad än vad plusjobben hade. Man behöver generösare anställningsstöd som dessutom bör vara tidsbegränsade i två år. För meningen är ju att arbetsgivarna sedan ska anställa dem det gäller på reguljära jobb, eller att de får referenser som de kan gå vidare med.

– Nystartsjobb och annat som man hittat på är mer en varaktig subvention av arbetskraft.

Rädda om jobbet
Neddragningarna i a-kassa och sjukförsäkring kan också göra att anställda blir mer rädda om sina arbeten.

– Ja, man har ju sänkt försäkringsvärdet på det system vi har, så a-kassan får därmed en försvagad roll som en omställningstrygghet, säger hon.

– Men framför allt skulle man ha tagit tillfället i akt att visa att arbetsmarknadsutbildning spelar en roll för att avhjälpa brist på arbetskraft, säger Lena Westerlund.