Regeringen skärper kravet att den som är sjukskriven ska hitta ett nytt jobb om hon inte klarar sitt gamla. Samtidigt föreslår regeringen flera morötter för att långtidssjuka ska våga prova att jobba igen.

Det är några av inslagen i regeringens politik för att få ut fler sjukskrivna på arbetsmarknaden – ”minska utanförskapet”.

Huvudnumret är en striktare rehabiliteringskedja än hittills. Redan i dag ska ju den sjukskrivnas arbetsförmåga i första hand prövas mot det arbete hon är sjukskriven från, i andra hand mot andra arbetsuppgifter hos den egna arbetsgivaren, och i sista hand undersöks möjligheten att klara ett arbete på arbetsmarknaden över huvud taget.

Men i praktiken har steg två och tre i den här processen inte tagits förrän det är helt uteslutet att den sjuka kan gå tillbaka till sitt gamla jobb, och regeringen anser att processen då går för långsamt.

Tidsgränser införs
Från och med 2008 införs därför flera tidsgränser.

• Senast efter tre månader ska arbetsförmågan prövas mot andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.

• Mellan månad tre och sex görs försök att den sjukskrivnes arbetsförmåga, den må vara hel eller reducerad, kan användas någonstans på arbetsmarknaden i stort.

• Mellan månad sex och tolv fortsätter försöken att få den sjuke arbetsför: Försäkringskassan undersöker om något mer kan göras för att få tillbaka arbetsförmågan.
• Om den sjuke fortfarande inte kan jobba efter tolv månader, men arbetsförmågan kan förväntas komma tillbaka, ska en ny förmån, ”förlängd sjukpenning”, kunna betalas i upp till 18 månader.

Ska lockas åter till jobb
Trycket på de sjukskrivna ökar alltså. Och samtidigt införs en rad stimulanser:

• Under 2008 till 2010 satsas sammanlagt 3,4 miljarder kronor på förbättrad rehabilitering. Företagshälsovården ska stärkas, och en rehabiliteringsgaranti införs, så att en enskilde får rätt till bevisat effektiv medicinsk rehabilitering.

• Nyfriskjobb införs. Den arbetsgivare som anställer personer som fått sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsgaranti under minst ett år får en kompensation som motsvarar dubbla arbetsgivareavgiften.

• Ytterst få personer med sjuk- eller aktivitetsersättning provar på att jobba, och ännu färre kommer tillbaka till arbetslivet. Regeringen vill öka den tid man kan behålla sjuk- eller aktivitetsersättningen samtidigt som man prövar ett jobb och får lön från tre till tolv månader. Under den tiden ska man få 25 procent av sjuk- och aktivitetsersättningen. De som har en icke tidsbegränsad sjukersättning får möjlighet att arbeta längre än så med bibehållen rätt till ersättning.

• Sättet att beräkna sjukpenninggrundande inkomst ska förändras. I väntan på en grundligare reform ska den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97. I praktiken sänks därmed sjukpenningen från den 1 januari nästa år från 80 till 77,6 procent. Den som har sjukpenning kan som mest förlora 390 kronor i månaden.

Läs också: artikeln "Sjuka kan lockas bort från arbetslivet", 20/9 2007
Läs också: artikeln "Neddragningar klarar satsningarna", 20/9 2007